BILAG 6: Mulighed for at bytte torsk i vestlige Østersø for torsk i Nordsøen 

Fartøjsejere, der afgiver årsmængder af torsk i vestlige Østersø vil på særlige vilkår få mulighed for at bytte sig til torsk i Nordsøen inden for en
10 feb 2017

Fartøjsejere, der afgiver årsmængder af torsk i vestlige Østersø vil på særlige vilkår få mulighed for at bytte sig til torsk i Nordsøen inden for en samlet mængde på 500 tons. Fartøjsejere vil for hver afgivet årsmængde af torsk i vestlige Østersø på 200 kg modtage 100 kg torsk i Nordsøen.

Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der i forholdet 2:1 ønsker at bytte årsmængder af torsk i vestlige Østersø til torsk i Nordsøen, skal være Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (licensadm@lfst.dk) i hænde senest mandag den 20. februar 2017.

Såfremt mængden af torsk i vestlige Østersø, der samlet ønskes byttet overstiger 1.000 tons, og dermed den afsatte mængde torsk i Nordsøen på 500 tons, fastholdes bytteforholdet på 2:1. Det betyder, at for de enkelte fartøjer, som har stillet årsmængder af torsk i vestlige Østersø til rådighed for bytte, vil der ske en forholdsmæssig reduktion af de mængder de kan bytte og en tilsvarende reduktion af de mængder torsk i Nordsøen de kan modtage.

Ejere eller medejere af fartøjer, der i denne forbindelse afgiver årsmængder af torsk i vestlige Østersø vil ikke senere i 2017 kunne komme i betragtning med det fartøj som afgav torsk fra vestlige Østersø, eller med andre fartøjer som de er ejere eller medejere af, når Landbrugs- og Fiskeristyrelsen gennemfører bytter efter DØX-ordningen jf. § 76 i reguleringsbekendtgørelsen.

For at sikre at bytte af torsk i vestlige Østersø for torsk i Nordsøen sker på lige vilkår for alle fartøjer, herunder til samme byttefaktor, har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen besluttet at se bort fra de ansøgninger om bytte, der er indkommet for alle fartøjer i henhold til bilag 6 meddelelsen af 6. januar 2017. Det betyder, at ejere af disse fartøjer vil skulle indsende fornyet ansøgning i henhold til nærværende bilag 6 meddelelse, hvis de ønsker at bytte årsmængder af torsk i vestlige Østersø til torsk i Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 31. maj 2016, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 9. februar 2017”

Flere Nyheder