BILAG 6: Mulighed for bytte af årsmængder af pighvar/slethvar for torsk i Nordsøen.

”Mulighed for bytte af årsmængder af pighvar/slethvar  for torsk i Nordsøen. Danmark har eller forventes at indgå aftale om kvotebytte med Belgien
15 dec 2016

”Mulighed for bytte af årsmængder af pighvar/slethvar  for torsk i Nordsøen.

Danmark har eller forventes at indgå aftale om kvotebytte med Belgien og Nederlandene, der indebærer at Danmark afgiver pighvar/slethvar i Nordsøen i bytte for torsk i Nordsøen. Der forventes mulighed for at fartøjsejere vil kunne bytte 30 tons pighvar/slethvar til 75 tons torsk i Nordsøen.

Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der inden for ovennævnte mængder og i forholdet 1:2,5 ønsker at bytte pighvar/slethvar i Nordsøen til torsk i Nordsøen skal være NaturErhvervstyrelsen (licensadm@naturerhverv.dk) i hænde senest søndag den 18. december 2016.

Såfremt mængden af pighvar/slethvar i Nordsøen, der stilles til rådighed overstiger den mængde torsk i Nordsøen, der er til rådighed for bytte, stiller NaturErhvervstyrelsen byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 31. maj 2016, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 14. december 2016.”

Flere Nyheder