BILAG 6: Mulighed for bytte af årsmængder af tunge i Nordsøen med torsk i Nordsøen (1)

Der er mellem Danmark og andre medlemslande gennemført kvotebytter, der indebærer at Danmark afgiver i alt 35 tons tunge i Nordsøen i bytte for ca. 90
30 nov 2015

Der er mellem Danmark og andre medlemslande gennemført kvotebytter, der indebærer at Danmark afgiver i alt 35 tons tunge i Nordsøen i bytte for ca. 90 tons torsk i Nordsøen.

Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1: 2,5 ønsker at bytte tunge i Nordsøen til torsk i Nordsøen, skal være NaturErhvervstyrelsen (licensadm@naturerhverv.dk) i hænde senest onsdag den 2. december 2015.

Såfremt mængden af tunge i Nordsøen, der stilles til rådighed overstiger den mængde, der er byttet med andre medlemslande, stiller NaturErhvervstyrelsen byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 30. november 2015.

Flere Nyheder