BILAG 6: Mulighed for bytte af årsmængder af tunge i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

Der forventes mellem Danmark og Frankrig gennemført et kvotebytte, der indebærer at Danmark afgiver op til 100 tons tunge i Nordsøen i bytte for op ti
06 apr 2016

Der forventes mellem Danmark og Frankrig gennemført et kvotebytte, der indebærer at Danmark afgiver op til 100 tons tunge i Nordsøen i bytte for op til 350 tons torsk i Nordsøen.

Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der inden for ovennævnte mængder og i forholdet 1: 3,5 ønsker at bytte tunge i Nordsøen til torsk i Nordsøen, skal være NaturErhvervstyrelsen () i hænde senest mandag den 11. april 2016.

Såfremt mængden af tunge i Nordsøen, der stilles til rådighed overstiger den mængde, der efterfølgende rent faktisk byttes med Frankrig, stiller NaturErhvervstyrelsen byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte.

 Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 5. april 2016”

Flere Nyheder