BILAG 6: Regulering af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

Meddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen: ”Regulering af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen Med virkning fra
24 okt 2016

Meddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen:

”Regulering af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

Med virkning fra den 24. oktober 2016 ophæves den hidtil gældende regulering, og der gælder indtil videre således ingen mængdemæssig begrænsning ved fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 31. maj 2016, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 24. oktober 2016.”

Flere Nyheder