BILAG 6: Regulering af andre arter i norsk zone

”Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen " For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige r
02 mar 2017

”Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen "

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således den højst tilladte fangstmængde pr. kalenderuge er 14.000 kg med virkning fra den 6. marts 2017.

Reguleringsbekendtgørelsens § 144, stk. 2 og 3 finder indtil videre ikke anvendelse i relation til nærværende regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 212 af 1. marts 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 6. marts 2017”

Flere Nyheder