BILAG 6: Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således, det for fangstrejser, der påbegyndes den 5. sep
03 sep 2015

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således, det for fangstrejser, der påbegyndes den 5. september 2015 eller derefter er tilladt at lande højst 5.000 kg andre arter fra norsk fiskerizone i Nordsøen pr. kalenderuge.

Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2 og 3 finder indtil videre ikke anvendelse i relation til nærværende regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 5. september 2015.”

Flere Nyheder