Bilag 6 Regulering af fiskeri af skader og rokke i Nordsøen

Den disponible mængde er nu opfisket i en sådan grad, at der indføres en mængdemæssig regulering, og det er derfor tilladt alle fartøjer uanset større
26 Mar 2015

Den disponible mængde er nu opfisket i en sådan grad, at der indføres en mængdemæssig regulering, og det er derfor tilladt alle fartøjer uanset størrelse at fiske, medbringe og lande højst 100 kg skader og rokke pr. fangstrejse gældende for fangstrejser, der påbegyndes efter den 26. marts 2015.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 27. marts 2015.

Flere Nyheder