BILAG 6: Regulering af lange

”Regulering af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne Den disponible mængde er nu opfisket i en sådan grad, at der indføres en mæng
08 maj 2017

”Regulering af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Den disponible mængde er nu opfisket i en sådan grad, at der indføres en mængdemæssig regulering, og det er derfor tilladt alle fartøjer uanset størrelse at fiske, medbringe og lande højst 100 kg lange pr. kalenderuge med virkning fra mandag den 8. maj 2017.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 212 af 1. marts 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 8. maj 2017”

Flere Nyheder