BILAG 6: Startvilkår for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. april 2017 

Startvilkår for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. april 2017 Jomfruhummerfiskeri i Skagerrak, Kattegat og Østersøen Med virkning fra den 1. april 2
29 mar 2017

Startvilkår for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. april 2017

Jomfruhummerfiskeri i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
Med virkning fra den 1. april 2017 og indenfor den afsatte mængde på 98.123 kg åbnes for rationsfiskeri for fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne. Fiskeriet er indtil videre reguleret med en kalendermånedsration på 1.000 kg.

Jomfruhummer fiskeri i Nordsøen EU-zone
Med virkning fra den 1. april 2017 og indenfor den afsatte mængde på 8.594 kg åbnes for rationsfiskeri for fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne. Fiskeriet er indtil videre reguleret med en kalendermånedsration på 1.000 kg.

Mørksejfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
Med virkning fra den 1. april 2017 og indenfor den afsatte mængde på 113.768 kg åbnes for rationsfiskeri for fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne. Fiskeriet er indtil videre reguleret med en kalendermånedsration på 1.000 kg.

Pighvar og herunder slethvar i Nordsøen
Med virkning fra den 1. april 2017 og indenfor den afsatte mængde på 12.909 kg åbnes for rationsfiskeri for fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne. Fiskeriet er indtil videre reguleret med en kalendermånedsration på 1.000 kg.

Brislingefiskeri i Østersøen
Med virkning fra den 1. april 2017 og indenfor den afsatte mængde på 831.564 kg åbnes for rationsfiskeri for fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne. Fiskeriet er indtil videre reguleret med en kalendermånedsration på 50 tons.

Sildefiskeri i vestlige Østersø ICES område 22-24
Med virkning fra den 1. april 2017 og indenfor den afsatte mængde på 163.619 kg åbnes for rationsfiskeri for fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne. Fiskeriet er indtil videre reguleret med en kalendermånedsration på 2.000 kg.

Sildefiskeri i østlige Østersø ICES område 25-32
Med virkning fra den 1. april 2017 og indenfor den afsatte mængde på 172.826 kg åbnes for rationsfiskeri for fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne. Fiskeriet er indtil videre reguleret med en kalendermånedsration på 20 tons.

Fælles for alle de anførte kystfisker-rationsfiskerier er, at fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne først må påbegynde fiskeri på kystfisker-rationsvilkår, hvis der efter ansøgning er udstedt tilladelse fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Fartøjer, der efter 2. marts 2017 har overdraget kvoteandele, kan ikke deltage i rationsfiskeriet på den kvote hvorfra der er overdraget kvoteandele.

Fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne, til hvilke der er opnået tilladelse til deltagelse i et kystfisker-rationsfiskeri, må i tilladelsesperioden ikke fiske udenfor det farvand tilladelsen omhandler.

Uanset der for et fartøj tilmeldt kystfiskerordningerne er ansøgt og opnået tilladelse til deltagelse i kystfisker-rationsfiskerier, vil landede mængder af den pågældende kvote til enhver tid først fragå fartøjets aktuelle årsmængde, hvis ikke denne allerede er opfisket.

Fartøjer, der er tilmeldt kystfisker-rationsfiskeri på pighvar og slethvar i Nordsøen, kan ikke på samme tid være tilmeldt FKA-rationsfiskeri på pighvar og slethvar.

Ansøgning om tilladelse til kystfisker-rationsfiskeri skal for fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne, der deltager i puljefiskeri, indeholde samtykke fra de øvrige deltagere i puljefiskeriet. Samtykket kan gives af puljebestyreren på vegne af de øvrige puljedeltagere eller dennes stedfortræder.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 212 af 1. marts 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. april 2017

Flere Nyheder