BILAG 6: Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2016

Jf. § 133 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tillad
22 dec 2015

Jf. § 133 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

Jf. § 132 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge NaturErhvervstyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

 

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.500 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3.000 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 5.000 kg

 

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter    750 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.500 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.500 kg

 

Torsk i Kattegat

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 225 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 750 kg

 

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3.600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 6.000 kg

 

Torsk i underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter   2.400 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter   7.200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 12.000 kg

 

Tunge i Nordsøen

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 600 kg

 

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter    400 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter    800 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.200 kg

 

Rødspætte i Nordsøen

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter    800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.400 kg

 

Rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.000 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.000 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

 

Rødspætte i Kattegat

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter    800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.400 kg

 

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter    800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.400 kg

 

Jomfruhummer i Nordsøen

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter   25 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter   50 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

 

Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter    200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter    600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.200 kg

 

Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder mørksej pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 100 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

 

Kuller i Nordsøen

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter   25 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter   50 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

 

Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 100 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

 

Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder dybvandsrejer pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter   25 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter   50 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

 

Kulmule i Nordsøen

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kulmule pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter   25 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter   50 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

 

Pighvar og slethvar i Nordsøen

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder pighvar og slethvar pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 100 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

 

Brisling i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder brisling pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.000 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.000 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

 

Sild i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder sild pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.000 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.000 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

 

Laks i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2016 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder laks pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter   25 stk.
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter   50 stk.
Fartøjer på 9 meter og derover 100 stk.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2016.

Flere Nyheder