Blåhvilling er en vigtig art for dansk fiskeri

De såkaldte kyststater har ikke kunnet blive enige om en fordeling af kvoten på blåhvilling. En uenighed som især udspringer af, at Norge i år har til
27 Jun 2015

De såkaldte kyststater har ikke kunnet blive enige om en fordeling af kvoten på blåhvilling. En uenighed som især udspringer af, at Norge i år har tildelt sig selv en væsentlig større kvoteandel uden for rammerne af den videnskabelige rådgivning. Det på trods af at fiskeriet efter blåhvilling i stort omfang foregår i EU´s farvande. Blåhvillingbestanden har det godt, og fordelingen af kvoten, og den kvoteandel EU får tildelt, har stor betydning for Danmark. Danske fiskere har på det seneste i stigende omfang haft et godt fiskeri efter blåhvilling inden for deres kvoter, og kunne uden problemer have fanget endnu flere blåhvilling, hvis kvoten havde været større.

- Blåhvilling har igen fået stor betydning ikke kun for fiskerne men også for forarbejdningsindustrien, der er afhængige af at få tilført råvarer i tilstrækkeligt omfang, siger Esben Sverdrup-Jensen, der er direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Sidste år landede de danske fiskere 35.011 tons. Det gav en bruttoomsætning for blåhvilling på 54,9 millioner kroner i 2014. Den omsætning har man overgået i år. I 2015 er der landet 44.885 tons, og den danske kvote er dermed udnyttet. Det resulterede i en bruttoomsætning på 76,9 millioner kroner. En stigning på 23 procent sammenlignet med 2014

Flere Nyheder