Blæsten har næsten fjernet iltsvindet

Der nu ganske få lommer tilbage med iltsvind i de indre danske farvande, og det kan man helt generelt takke efterårsblæsten for. Sådan lyder meldingen
07 dec 2015

Der nu ganske få lommer tilbage med iltsvind i de indre danske farvande, og det kan man helt generelt takke efterårsblæsten for. Sådan lyder meldingen fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi i Aarhus – der følger iltsvindet henover året.

Ved den forrige opgørelse fra udgangen af oktober var der fortsat en del iltsvind i de indre farvande, men fra midten af oktober frem til midten af november har efteråret sat ind, og det har fjernet iltsvindet fra en lang række områder.

”Midt i november var iltsvindet således begrænset til Knebel Vig, det sydlige Lillebælt, Aabenraa Fjord, Als Fjord og Sønderborg, Nivå og Lübeck Bugt samt de permanente iltsvindsområder i Mariager Fjord og i Bornholmsbassinet, ” lyder det i en pressemeddelelse fra DCE.

Den kraftige blæst i november skabte omrøring af vandsøjlen og dermed øget tilførsel af ilt til bundvandet, hvilket forbedrede iltforholdene generelt. De rolige vindforhold i starten af perioden og de høje vandtemperaturer har dog bidraget til at fastholde rester af det tidligere udbredte iltsvind.

Ifølge DCE vil det resterende iltsvind vil forsvinde rimeligt hurtigt ved – som det er typisk for årstiden - mere kraftig vind i kombination med et markant fald temperaturen i bundvandet.

Flere Nyheder