Borgmestre bakker fiskerne op

Fødevareminister har fået brev fra borgmestre i Vest- og Nordjylland – de henstiller til, at ministeren medvirker til at sikre en højere kvote for tob
13 maj 2015

Fødevareminister har fået brev fra borgmestre i Vest- og Nordjylland – de henstiller til, at ministeren medvirker til at sikre en højere kvote for tobisfiskerne. Dermed står fiskerierhvervet ikke alene med sit krav om, at der skal ske en meget hurtig forhøjelse af tobiskvoten i Område 1. En lang række vest- og nordjyske kommuner har tirsdag i denne uge sendt et brev til fødevareminister Dan Jørgensen, hvor de opfordrer ministeren til at gøre, hvad der står i hans magt for at få en forhøjelse af kvoten på plads.

”Som borgmestre i de otte fiskerikommuner er vi meget optagede af at fastholde og udvikle det fiskerierhverv, der betyder rigtig meget for værdi- og jobskabelse i vore områder”, anfører borgmestrene og understreger behovet for en ny kvotefastsættelse:

”I den aktuelle situation vil vi derfor gerne opfordre dig til at sikre den størst mulige grad af imødekommenhed og fleksibilitet over for erhvervet, sådan at vi på forsvarlig vis kan komme tættest muligt på at ilandbringe den samlede danske kvote på 330.000 tons tobis”, står der således i det brev, der er sendt fra kommunerne til Dan Jørgensen.

Fiskes kun i Område 1
Dermed henviser kommunerne til, at fiskeriet stort set udelukkende har været koncentreret om Område 1, hvor kvoten er på 125.000 tons ud af de i alt 330.000 tons, der er sat af til de danske fiskere. Det er et problem, påpeger kommunerne.

”Udfordringen herved er tydelig: Fiskerne må kun fange 125.000 tons i dette område, mens den øvrige del af kvoten skal – men ikke kan - fanges i øvrige områder. Resultatet bliver, at kun en forholdsvis beskeden del af den danske tobiskvote kan udnyttes i 2015”, slår kommunerne fast over for Dan Jørgensen.

”Positivt er det, at kvoten i 2015 er på højde med niveauet i 2011. Omvendt har den gode kvote ingen reel værdi, hvis fisken i praksis ikke må fanges, der hvor fisken er”, hedder det videre i brevet.

Frygten hos kommunerne er, at fiskeriet snart vil stoppe lang tid inden det normale ophør omkring Sankt Hans. Det vil, skriver kommunerne, ikke blot ramme fiskerne, men også følgeerhverv og lokalsamfund i Vest- og Nordjylland.

”Værditabet vil selvsagt have stor negativ betydning for fiskerierhvervet; men også forarbejdningsindustrien, kommunerne og i sidste ende den danske eksport vil opleve den negative effekt”, skriver kommunerne.

 

 

 

Flere Nyheder