Borgmestre støtter fiskere i kamp for vesttorsk

En lang række borgmestre omkring den vestlige Østersø bakker nu fiskerne op i deres kamp for at undgå en voldsom reduktion af torskekvoten. Borgmestre
21 okt 2015

En lang række borgmestre omkring den vestlige Østersø bakker nu fiskerne op i deres kamp for at undgå en voldsom reduktion af torskekvoten. Borgmestrene har skrevet en fælles henvendelse til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, hvor de opfordrer hende til at gå imod kvoteforslaget fra EU-Kommissionen.

Borgmestrene fra Vordingborg Kommune, Ærø Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune og Langeland Kommune giver udtryk for deres bekymring over udsigten til, at EU-Kommissionens forslag vil forringe erhvervsfiskernes muligheder.

- Det vil vi som borgmestre for de ramte erhvervsfiskere på det kraftigste opfordre dig til at modarbejde, skriver borgmestrene og peger på tre konkrete elementer, der vækker deres bekymring.

Det drejer sig om den konkrete reduktion af torskekvoten med 35 procent, og at Kommissionen fratrækker 3.500 tons torsk fra lystfiskeri. Derudover vil Kommissionen kun tillade, at 26 procent af den samlede fangst af torsk bliver fanget i områderne 22 og 23.

- Reelt får erhvervsfiskerne i Bælterne, Det Sydfynske Øhav samt i Øresund en samlet årskvote på mellem 1000 og 1200 tons torsk. Til sammenligning kan vi nævne, at der i 2014 blev landet 3000 tons torsk fra det samme område. Det vil sige, at der for fiskerne i Område 22 og 23 snarere er tale om en reduktion fra 2015 til 2016 på mere end 60 procent, anfører borgmestrene.

Borgmestrene mener, at konsekvenserne både er omfattende og skræmmende for såvel erhvervsfiskerne som lokalsamfundene.

-Derfor er det i vores øjne tvingende nødvendigt, at Danmark på ingen måde støtter forslaget fra EU-Kommissionen. Vi frygter, at Kommissionens forslag vil føre til et massivt fald i antallet af fiskere i den vestlige Østersø, og at det reelt vil resultere i en de facto lukning af det kystnære fiskeri i Bælterne samt den Vestlige Østersø, slutter borgmestrene deres henvendelse til Eva Kjer Hansen.

Flere Nyheder