BREXIT: Dansk regering skal have stærk fokus på dansk fiskeri

Det er nu op til briterne at afgøre, hvordan den britiske folkeafstemning om medlemskab af EU skal håndteres. Men det er i endnu højere grad op til de
24 jun 2016

Det er nu op til briterne at afgøre, hvordan den britiske folkeafstemning om medlemskab af EU skal håndteres. Men det er i endnu højere grad op til den danske regering at sikre, at interesserne for dansk fiskeri bliver varetaget bedst muligt, når betingelserne for udmeldingen skal forhandles på plads.

Det er udmeldingen fra Danmarks Fiskeriforening PO, der varetager interesserne for hovedparten af de danske erhvervsfiskere.

- Dansk fiskeri er på mange måder vævet tæt sammen med det britiske, og derfor vil fremtiden for dansk fiskeri i høj grad være afhængig af, hvordan den britiske aftale – herunder også på fiskeriområdet – falder ud. Derfor er det min klare opfordring til statsminister Lars Løkke Rasmussen, at fiskeriet får en helt central placering i den danske regerings prioriteringer til de kommende forhandlinger i EU, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening PO tager allerede i dag direkte kontakt til såvel statsminister Lars Løkke Rasmussen som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen med en opfordring til at sikre dansk fiskeri for fremtiden.

Fiskeripolitikken er uforandret

Formanden understreger, at grundlaget for fiskeriet i EU – den fælles fiskeripolitik – er uforandret af den britiske folkeafstemning torsdag. Derfor vil der her og nu ikke blive rokket ved, at der fortsat bliver fisket på fælles bestande, på fælles kvoter og i fælles farvande.

- Der er ikke brug for at skabe usikkerhed om vilkårene for den fælles fiskeripolitik. De er de samme, som de var før afstemningen. Når det er sagt, så er det nu essentielt, at EU – og det tæller så også den danske regering – får forhandlet en god og langsigtet aftale med briterne på plads. Det er nødvendigt for at sikre en fortsat bæredygtig forvaltning af fiskerierne, siger Svend-Erik Andersen.

Han understreger, at en aftale med briterne ikke kun skal omhandle fiskeriets vilkår, men også de handelsaftaler, hvor fisk indgår. Og at den fortsatte adgang for britisk fanget fisk til det fælles marked i EU naturligvis skal afspejle sig i den fortsatte mulighed for adgang for EU-fartøjer til britisk farvand.

- Vi skal selvfølgelig fortsat kunne fiske i britisk farvand, hvis de skal have mulighed for at kunne afsætte deres fisk i EU, slår Svend-Erik Andersen fast.

I den sammenhæng er det oplagt at skele til de aftaler, som EU allerede har indgået med Norge omkring såvel fiskeri som samhandel med fiskeprodukter.

- Vi har igennem mange år formået at få lov til at fiske i norsk område, selv om de ikke er medlem af EU. Det må også kunne lade sig gøre, når der skal forhandles selvstændigt med briterne i fremtiden, siger Svend-Erik Andersen.

YDERLIGERE KOMMENTARER:

Svend-Erik Andersen, formand DFPO: 21 17 70 80

Niels Wichmann, adm. direktør DFPO: 20 32 50 40

Flere Nyheder