Brislingeforhøjelse bliver på 110.000 tons

Den danske miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen melder nu ud, at de danske fiskere får den ønskede forhøjelse af brislingekvoten for den restere
07 okt 2015

Den danske miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen melder nu ud, at de danske fiskere får den ønskede forhøjelse af brislingekvoten for den resterende del af 2015. Forhøjelsen bliver i følge en pressemeddelelse fra ministeren på 110.000 ton, hvor af hovedparten tilfalder de danske fiskere.

- Der er mange brisling i Nordsøen, og jeg har derfor kæmpet hårdt i Bruxelles for, at danske fiskere kan få lov at fiske mere brisling allerede i 2015. Det ser ud til at lykkes til glæde for fiskerne, forarbejdningsindustrien og eksporten af fiskemelsprodukter. Flere fisk betyder vækst i hele Danmark, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

I forslaget fra Kommissionen forhøjes hele EU’s brislingekvote i Nordsøen fra 227.000 tons til 350.000 tons, og Danmark får godt 110.000 tons ekstra kvote, så den samlede danske kvote for 2015 bliver næsten 311.000 tons. Det har kunnet ladet sig gøre, da ny biologisk rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, viser, at brislingebestanden i Nordsøen i år er rekordstor.

- Fra dansk side gør vi alt, hvad vi kan for, at vi hurtigt kan få vedtaget dette forslag. Fiskerne skal have mulighed for at forsætte det gode fiskeri, der er i gang lige nu, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Flere Nyheder