Bruttoomsætningen endte på 3,4 mia. kr i 2015

NaturErhvervstyrelsen har offenliggjort deres tal for det samlede fiskeri 2015 i publikationen "Fiskeriets bruttoindtjening". Den viser, at de
16 Mar 2016

NaturErhvervstyrelsen har offenliggjort deres tal for det samlede fiskeri 2015 i publikationen "Fiskeriets bruttoindtjening". Den viser, at den samlede bruttoomsætning i 2015 var på 3,4 mia. kr., hvilket var 16 procent højere end i 2014. De ilandbragte mængder blev forøget med 17 procent til 875.830 tons. De vigtigste arter målt på værdi i 2015 var brisling, sild, torsk, makrel og tobis i nævnte rækkefølge.

Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger var 7 procent højere end i 2014 og udgjorde 2,4 mia. kr. Der var en forøgelse i de tilførte mængder på 17 procent.

I 2015 var den samlede bruttoindtjening ved industrifiskeriet på 962 mio. kr. Der blev ikke udbetalt bonus i industrifiskeriet i 2015. I forhold til 2014 blev bruttoindtjeningen forøget med 321 mio. kr. svarende til en stigning på 50 procent. Mængden af de ilandbragte fisk blev forøget med 32 procent, og gennemsnitsprisen blev forøget med 15 procent. Brislingefiskeriet bidrog med 567 mio. kr. svarende til en forøgelse på 90 procent, og Tobisfiskeriet bidrog med 277 mio. kr. svarende til en stigning på 23 procent i forhold til 2014.

Læs Fiskeri Tidende, der udkommer på lørdag, hvor der er tema om økonomi

Flere Nyheder