Bruttoomsætningen er højere end sidste år (1)

ØKONOMI Højere priser holder konsumomsætningen for årets første tre kvartaler et mulehår bedre end samme periode sidste år Bruttoomsætningen ved da
14 okt 2015

ØKONOMI Højere priser holder konsumomsætningen for årets første tre kvartaler et mulehår bedre end samme periode sidste år

Bruttoomsætningen ved dansk fiskeri i årets første tre kvartaler viser en fremgang på 8 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser tal som Fiskeri Tidende har trukket ud fra NaturErhvervstyrelsens afregningsregister. Til og med september måned lyder bruttoomsætningen i år på 2.295,0 mio. kroner mod 2.115,9 mio. kroner sidste år. Bag tallene for bruttoomsætningen ligger, at fiskerne har landet flere fisk i år end sidste år. I år har landingerne været på 625.879 tons mod 572.964 tons i 2014. En stigning på 9 procent, som er båret af en stor stigning i industrilandingerne.

Konsum
Tallene for den samlede bruttoomsætning i dansk fiskeri dækker over, at omsætningen i konsumfiskeriet på trods af højere priser det meste af året har hængt lidt efter omsætningen sidste år. Det har de sidste par måneder dog ændret på. I 2014 lød bruttoomsætningen for konsumfiskeriet i årets første ni måneder på 1.573,9 mio. kroner. I år er omsætningen en smule bedre med 1.586,5 mio. kroner. De danske konsumfiskere har dog landet lidt færre fisk i år end det var tilfældet sidste år. I år er der landet 191.339 tons, og det er lidt under sidste års niveau på 202.089 tons. Det er et fald på 5 procent. Fiskerne kan dog glæde sig over, at de i år har fået mere for deres fisk end sidste år. Den gennemsnitlige kilopris har i år ligget på 8,29 kroner mod 7,79 kroner sidste år. En stigning på 6 procent, som gør at bruttoomsætningen i konsumfiskeriet i år er et mulehår bedre end efter samme periode sidste år.

Industri
Bruttoomsætningen i industrifiskeriet viser en pæn fremgang efter årets første tre kvartaler. I årets første ni måneder lyder bruttoomsætningen på 691,7 mio. kroner, det er en stigning på 33 procent sammenlignet med sidste år, hvor omsætningen lød på 521,8 mio. kroner. Den store stigning skal ses i lyset af både bedre priser og større landinger. Sidste år lød landingerne på 349.978 tons til og med udgangen af september. I år er der landet 416.345 tons, som er en stigning på 19 procent. Den gennemsnitlige kilopris er samtidig steget 11 procent fra 1,49 kroner i 2014 til 1,66 kroner i 2015.En fremgang for industrifiskeriet der er skabt på trods af, at det ikke har været muligt for industrifiskerne at fiske hele tobiskvoten på grund af forvaltningen med opdeling i områder,

FAKTA

Bruttoomsætningen ved det danske fiskeri i årets første 9 måneder

IALT 2014 2015
Bruttoomsætning (mio kr.) 2.115,9 2.295,0
Landet vægt i tons 572.964 625.879
INDUSTRI

Bruttoomsætning (mio. kr.)

Landet vægt i tons

Gennemsnitlig kilopris kr.

521,8

349.978

1,49

691,7

416.345

1,66

KONSUM

Bruttoomsætning (mio. kr.)

Landet vægt i tons

Gennemsnitlig kilopris kr.

1.573,9

202.089

7,79

1.585,5

191.339

8,29

Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister

   

Flere Nyheder