Bruttoomsætningen er på niveau med sidste år

  [caption id="attachment_7699" align="aligncenter" width="620"] Industrimængderne blev næsten fordoblet i årets første fire måneder[/caption]
11 May 2015

 

[caption id="attachment_7699" align="aligncenter" width="620"]Brislingefiskere i Strandby deltager i forsøgsfiskeri. Industrimængderne blev næsten fordoblet i årets første fire måneder[/caption]

I årets første fire måneder har de danske fiskere realiseret en samlet bruttoomsætning på 830,2 millioner kroner. Det er en lille stigning på en procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvor bruttoomsætningen lød på 820,9 millioner kroner. De danske fiskere har dog i år arbejdet en del hårdere for at nå den stort set samme bruttoomsætning, idet de landede mængder er en del større i årets første fire måneder. I år er der landet 232.029 tons. Det er en stigning på 29 procent sammenlignet med sidste år, hvor der i samme tidsrum blev landet 179.930 tons.

Industrimængder tæt på fordoblet
Tallene dækker dog over, at konsumfiskerne har landet færre mængder i år end sidste år, hvorimod industrifiskerne næsten har fordoblet mængderne i årets første fire måneder sammenlignet med sidste år. Industrifiskerne har i år til og med april måned landet 140.279 tons mod 75.070 tons sidste år. Det er væsentligt større landinger af både brisling og blåhvilling samt en flyvende start på tobisfiskeriet i april, der har givet den større mængde industrifisk i året første fire måneder. Det har betydet en samlet bruttoomsætning i industrifiskeriet på 187,5 millioner kroner. Det er en stigning på 65 procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvor bruttoomsætningen lød på 113,4 millioner kroner. Til gengæld måtte industrifiskerne notere sig, at den gennemsnitlige kilopris faldt fra 1,51 kroner til 1,34 kroner.

Bedre pris på konsumfisk
I konsumfiskeriet faldt de ilandbragte mængder fra 95.106 tons i 2014 til 82.925 tons i 2015. Det betød et fald i bruttoomsætningen på 9 procent fra 696,6 millioner kroner til 633,4 millioner kroner i årets første fire måneder. Konsumfiskerne kan dog glæde sig over, at de har fået mere for deres fisk i 2015, end et var tilfældet i 2014. I år er den gennemsnitlige kilopris på 7,64 kroner mod 7,32 kroner i 2014.

Flere Nyheder