Bruttoomsætningen er steget seks procent

[caption id="attachment_13120" align="aligncenter" width="620"] Bedre priser i år har skabt fremgang i bruttoomsætningen Foto:LSRiisberg.com[/caption]
01 jul 2016

[caption id="attachment_13120" align="aligncenter" width="620"]LSRiisberg.com_fisk_0075 Bedre priser i år har skabt fremgang i bruttoomsætningen Foto:LSRiisberg.com[/caption]

De danske fiskere kan glæde sig over, at deres indsats det første halve år af 2016 har ført til en fremgang på seks procent i den samlede bruttoomsætning sammenlignet med samme periode sidste år.  Det viser foreløbige tal, som fiskeritidende.dk har udtrukket fra NaturErhvervsstyrelsens landingsregister. Fremgangen i bruttoomsætningen skal ses i lyset af, at der i år mangler en bruttoomsætning på mere end 200 mio. kroner fra tobisfiskeriet, som i år har været næsten ikke eksisterende på grund af en meget lav kvote. Tallene dækker da også over, at bruttoomsætningen i industrifiskeriet er faldet fra 471,9 mio. kroner sidste år til 265,5 mio. kroner i år. Et fald på 44 procent. De landende mængder er faldet fra 285.444 tons til 124.735 tons. Faldet i industriomsætningen opvejes dog af en stor fremgang i konsumfiskeriet. I årets første seks måneder lyder omsætningen i konsumfiskeriet på 1.222,0 mio. kroner, det er en stigning på 31 procent i forhold til det første halvår sidste år, hvor omsætningen lød på 935,7 mio. kroner. Selvom der er en mindre stigning i de landede konsummængder fra 113.667 tons sidste år til 115.080 tons i år, så er det markant bedre priser, der har skubbet omsætningen i konsumfiskeriet i vejret. Sidste år var den gennemsnitlige kilopris på 8,28 kroner. I år er den steget til 10,64 kroner. En stigning på 29 procent.

 

Du kan læse mere om indtjeningen i det første halve år ved det danske fiskeri i Fiskeri Tidende der udkommer den 8. juli 2016

 

Flere Nyheder