Bruttoomsætningen går frem

[caption id="attachment_12583" align="aligncenter" width="620"] Højere priser på konsumfisk i år har skabt fremgang i bruttoomsætningen[/caption] D
04 aug 2016

[caption id="attachment_12583" align="aligncenter" width="620"]Jes Holm Sørensen, auktionsmester Hanstholm Fiskeauktion Højere priser på konsumfisk i år har skabt fremgang i bruttoomsætningen[/caption]

De danske fiskere kan efter årets første syv måneder notere sig, at deres indsats i år har betydet en fremgang i bruttoomsætningen på 11 procent sammenlignet med samme periode sidste år. I 2015 lød bruttoomsætningen på dette tidspunkt af året på 1.622,2 mio. kroner. I år har fiskerne skabt en omsætning på 1.801,4 mio. kroner. Det viser foreløbige tal, som fiskeritidende.dk har udtrukket fra NaturErhvervsstyrelsens landingsregister. Fremgangen i bruttoomsætningen er ikke mindst bemærkelsesværdig på baggrund af, at der i år mangler en bruttoomsætning på mere end 200 mio. kroner fra tobisfiskeriet, som i år har været næsten ikke eksisterende på grund af en meget lav kvote. Tallene dækker da også over, at bruttoomsætningen i industrifiskeriet er faldet fra 507,1 mio. kroner sidste år til 353,0 mio. kroner i år. Et fald på 30 procent. De landende mængder er faldet fra 307.419 tons til 167.627 tons. Faldet i industriomsætningen opvejes dog af en stor fremgang i konsumfiskeriet. I årets første syv måneder lyder omsætningen i konsumfiskeriet på 1.439,9 mio. kroner, det er en stigning på 30 procent i forhold til sammen tidsrum sidste år, hvor omsætningen lød på 1.106,4 mio. kroner. Selvom der er en mindre stigning i de landede konsummængder fra 128.618 tons sidste år til 137.571 tons i år, så er det markant bedre priser, der har skubbet omsætningen i konsumfiskeriet i vejret. Sidste år var den gennemsnitlige kilopris efter syv måneder 8,60 kroner. I år er den steget til 10,47 kroner. En stigning på 22 procent.

Du kan læse mere om indtjeningen i det første halve år ved det danske fiskeri i Fiskeri Tidende der udkommer den 13. august 2016

Flere Nyheder