Bruttoomsætningen holder stand uden tobis

[caption id="attachment_12583" align="aligncenter" width="620"] Pristigninger på konsumfisk luner i regnskabet for 2016[/caption] Bruttoomsætningen
04 jun 2016

[caption id="attachment_12583" align="aligncenter" width="620"]Jes Holm Sørensen, auktionsmester Hanstholm Fiskeauktion Pristigninger på konsumfisk luner i regnskabet for 2016[/caption]

Bruttoomsætningen ved det danske fiskeri i årets første fem måneder holder stand sammenlignet med samme periode sidste år. Det på trods af at der i år mangler en omsætning fra tobisfiskeriet på godt 200 mio. kroner, som en følge af at fiskerne ikke har fået en tobiskvote at fiske på i år. I årets første 5 måneder har de danske fiskere realiseret en samlet bruttoomsætning på 1.226,4 mio. kroner. Det er en stigning på 2 procent sammenlignet med de første fem måneder sidste år, hvor bruttoomsætningen lød på 1.200,9 mio. kroner.

Øretæve til industrifiskeriet
Det manglende tobisfiskeri i år gør selvfølgelig ondt i regnskabet for industrifiskeriet. Sidste år lød omsætningen på denne tid af året på 419,8 mio. kroner. I år har industrifiskerne kun haft en bruttoomsætning på 223,1 mio. kroner. Et fald på 47 procent. De landede mængder faldt fra 253.091 tons i 2015 til 103.740 tons i 2016.

Prisfest i konsumfiskeriet
Modsat industrifiskerne kan konsumfiskerne glæde sig over fremgang. Den samlede bruttoomsætning til konsum var i årets første fem måneder 997,5 mio. kroner mod 774,1 mio. kroner sidste år. En stigning på 29 procent. Fiskerne kan glæde sig over, at stigningen kommer som følge af en stigning i den gennemsnitlige kilopris fra 7,94 kroner til 10,55 kroner. Trækker man de pelagiske arter makrel og sild fra i ligningen, er der fortsat pæn fremgang i bruttoomsætningen for de øvrige konsumarter. I år lyder omsætningen på 681,2 mio. kroner. Sidste år lød den på 538,7 mio. kroner. En stigning på 26 procent. Her er den gennemsnitlige kilopris steget fra 11,39 i 2015 til 15,30 kroner i år.

Flere Nyheder