Bruttoomsætningen på torsk er steget

[caption id="attachment_338" align="aligncenter" width="620"] Torskefiskeriet i Østersøen har være bedre i år end sidste år[/caption] Mange danske
23 Apr 2015

[caption id="attachment_338" align="aligncenter" width="620"]Arkivofoto af torsk. Torskefiskeriet i Østersøen har være bedre i år end sidste år[/caption]

Mange danske fiskere oplever en torskebestand, der går frem, og de kan også notere sig en fremgang i torskeomsætningen i årets første kvartal. I årets første tre måneder lød bruttoomsætningen for torsk på 109,1 millioner. Det er en stigning på 36 procent sammenlignet med første kvartal sidste år, hvor omsætningen endte på 80,1 millioner kroner.

Stigningen i bruttoomsætningen skal ses i lyset af både større ilandbragte mængder og en højere gennemsnitlig kilopris i år end sidste år. I år blev der i første kvartal landet 8.202 tons, hvilket er en stigning på 26 procent i forhold til sidste års 6.525 tons. Fiskerne kunne tilmed glæde sig over, at de fik mere for deres torsk i år end sidste år. I året første tre måneder var den gennemsnitlige kilopris 13,30 kroner mod 12,27 kroner i sammen periode sidste år. En stigning i prisen på 8 procent.

Østersøen  trækker læsset
I de første måneder af året, er det torskefiskeriet i Østersøen, der trækker det store læs. I år kan fiskerne i Østersøen glæde sig over et bedre torskefiskeri i år på alle parametre end sidste år. I årets første tre måneder, er der fra Østersøen landet 6.509 tons torsk, det er en stigning på 26 procent sammen lignet med samme periode sidste år, hvor der blev landet 5.177 tons. Fiskerne kan også glæde sig over bedre priser på torsk fra Østersøen. I første kvartal sidste år lå den gennemsnitlige kilopris på 9,54 for torsk fra Østersøen. I år har den været 10,34 kroner kiloet. Større mængder og bedre priser kan ses, når regnskabet for første kvartals skal gøres op. I årets første tre måneder lyder bruttoomsætningen for torsk i Østersøen på 67,3 mio. kroner. Det er en stigning på hele 36 procent sammenlignet med første kvartal i 2014, hvor bruttoomsætningen lød på 49,4 mio. kroner.

Flere Nyheder