Bundgarnsfiskere skal diskutere kutlinger og strandkrabber

[caption id="attachment_9909" align="aligncenter" width="620"] Den sortmundede kutling trænger sig mere og mere på i de indre danske farvande.[/captio
02 jun 2015

[caption id="attachment_9909" align="aligncenter" width="620"]Sortmundet kutling Den sortmundede kutling trænger sig mere og mere på i de indre danske farvande.[/caption]

Nogen gange er der bare for mange af en art til at fiskeriet kan blive godt! Det lyder mærkeligt, men ikke desto mindre har den invasive art, sortmundet kutling, og strandkrabberne nu bidt sig fast i det marine miljø, og det til så stor gene for især bundgarnsfiskerne, at de nu vil diskutere mulighederne for at mindske generne.

Tirsdag i næste uge samles en stor gruppe af bundgarnsfiskere til det årlige traditionsrige "bundgarnsseminar" i Karrebæksminde, og her vil både den sortmundede kutling og strandkrabberne blive diskuteret. Med til mødet er biolog Knud Fischer, der har stået i spidsen for et projekt omkring Isefjorden, hvor der er blevet fanget strandkrabber med to formål for øje. Det ene formål har været at sælge dem til fiskemelsfabrik, dels at bruge dem til at producere foder til æglæggende høns. Begge muligheder er blevet undersøgt, og Knud Fischer vil fremlægge erfaringer og viden.

Gemba Seafood har sammen med blandt andet et par fiskere fra Guldborgsund været i gang med et projekt om at nyttiggøre de sortmundede kutlinger. I den forbindelse er der i ruser blevet fanget store mængder af den sortmundede kutling med det formål at ensilere og bruge i foderindustrien. En anden del af projektet har været at undersøge muligheden for at afsætte de sortmundede kutlinger til konsum på det italienske marked.

Det er to af emnerne på bundgarnsseminaret, der også rummer indlæg fra Viking Life Saving, der fortæller om redningsmidler og sikkerhedsudstyr,ligesom der orienteres fra både NaturErhvervstyrelsen, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Søfartsstyrelsen og Fiskeriskolen.

Bundgarnseminaret foregår på 3F´s kursuscenter i Karrebæksminde og starter kl. 9.00 med ankomst og kaffe. Selve programmet indledes klokken 10.00.

 

 

 

 

Flere Nyheder