Dagsorden er sendt til lokalforeningerne

Danmarks Fiskeriforening PO har nu sendt den endelige dagsorden for foreningens ordinære generalforsamling ud til lokalforeningerne. Generalforsamling
25 apr 2016

Danmarks Fiskeriforening PO har nu sendt den endelige dagsorden for foreningens ordinære generalforsamling ud til lokalforeningerne. Generalforsamlingen afvikles fredag den 13. maj på Hindsgavl Slot ved Middelfart fra klokken 13.00.

I forbindelse med udsendelsen af materialet til generalforsamlingerne skal lokalforeningerne være opmærksomme på, at de skal meddele navnet på den stemmeberettigede repræsentant til generalforsamlingen. Navnet skal meddelelse til DFPO senest mandag den 25. april.

Generalforsamlingen bliver i år opdelt i en åben og en lukket del. Den lukkede del vil kun være åben for medlemmerne af de lokalforeninger, der hører under DFPO. Her vil der bl.a. være fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2015, ligesom der vil være afstemning om vedtægtsændringer.

Flere Nyheder