Dan Gødning afviser, at kvælstof endte i Lillebælt

[caption id="attachment_14200" align="aligncenter" width="620"] De kollapsede tanke vidner fortsat om branden på Fredericia Havn i februar[/caption]
21 aug 2016

[caption id="attachment_14200" align="aligncenter" width="620"]IMG_1483 De kollapsede tanke vidner fortsat om branden på Fredericia Havn i februar[/caption]

Efter branden i februar, som hærgede hos Dan Gødning på Fredericia Havn, vurderede Fredericia Kommune, at Lillebælt blev belastet med 4.000 tons kvælstof ved ulykken. Det er en mængde, som Dan Gødning nu erklærer sig uenig med kommunen i. Dan Gødning har allieret sig med Cowi og Dansk Miljørådgivning til bl.a. at vurdere, hvor meget af de i alt 4.800 tons kvælstof, som løb ud af tanken, der endte i Lillebælt. De to rådgivere har udarbejdet rapporter, der indgår i det svar, som Dan Gødning er blevet afkrævet af Miljøstyrelsen. Af redegørelsen fra Dan Gødning fremgår det, at de vurderer, at der er løbet langt mindre kvælstof ud i Lillebælt end de 4.000 tons, som kommunen anslår, og at belastningen af havmiljøet derfor er meget mindre end først antaget. Dan Gødning anfører, at en meget stor del af udslippet havnede i en 300 meter lang grøft langs Strandvejen i Fredericia, samt at en del enten er fordampet eller sivet ned i undergrunden. Dan Gødning konkluderer på den baggrund, at der derfor ikke er grund til at frygte en større miljøkatastrofe i Lillebælt som en følge af udslippet.

Regningen
Den konklusion kan have stor betydning for Dan Gødning, idet Miljøstyrelsen skal afgøre, om miljøskadeloven skal bringes i anvendelse. Det mener Fredericia Kommune, at den skal. Spørgsmålet, om miljøskadeloven skal bringes i anvendelse, er vigtig, fordi den er afgørende for, hvor regningen for en eventuel oprydning og eventuelle erstatninger senere kan sendes hen. I lovteksten står: Loven har til formål at sikre, at den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forebygger og afhjælper skaden eller faren og afholder alle omkostninger hertil. Det er således nu op til Miljøstyrelsen at afgøre, om miljøskadeloven skal bruges. Hvornår en afgørelse foreligger er endnu uklart.

Se også Fiskene er væk efter branden

 

Flere Nyheder