Danmarks fiskeflåde giver andre EU-lande baghjul i effektivitet

EU Kun knap 3 procent af EUs fiskeflåde har dansk flag, men de står for næsten 14 procent af fangsterne EU's fiskerflåde er sammensat af meget fors
27 sep 2016

figur_1EU Kun knap 3 procent af EUs fiskeflåde har dansk flag, men de står for næsten 14 procent af fangsterne

EU's fiskerflåde er sammensat af meget forskellige fartøjer, hvis længde varierer fra 6 meter til over 80 meter. I henhold til EU-lovgivningen må fiskerflådens samlede kapacitet ikke øges, og offentligt finansieret oplægning af et fiskerfartøj eller reduktion af flådekapaciteten skal være permanent. Et de vigtigste mål for den fælles fiskeripolitik i EU er at sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne. I løbet af de seneste 20 år er kapaciteten i EU's fiskerflåde faldet ikke alene i antal men også i både tonnage og motoreffekt. Trods løbende udvidelser af medlemsskaren i EU er det totale antal af fiskefartøjer i EU faldet til 85.154. Det er 18.693 færre fartøjer end i 1996. Fiskerierhvervet er da også blevet mere bæredygtigt i takt med at kapaciteten er figur_2indskrænket. Tal fra EU's publikation viser, at samlet set blev EU-flåden rentabel i 2013 efter at fiskerflådens brutto- og nettofortjeneste har været stigende de senere år.

Effektivt dansk fiskeri
Kaster vi et blik på dansk fiskeri, så viser tallene, at den danske flåde, som også har gennemgået en gennemgående tilpasning de seneste 20 år, at flåde er ganske effektiv. I hvert fald udgør de danske fartøjer i antal kun 2,8 % af den samlede EU flåde og kun 4,3% af den samlede tonnage. Målt på tonnage er Danmark bare den ottendestørste fiskerination i EU. Målt i antal fartøjer er Danmark kun nummer ni i EU. Til gengæld er de danske fartøjer gode til at fange fisk. Når det gælder samlede fangstmængder er Danmark den medlemsstat i EU, der lander næststørste mængder. Danmarks fangstmængder udgjorde i 2013 13,80 procent af de samlede fangstmængder i EU. Kun Spanien med 18,67 procent var større. Målt på mængder er det udover Danmark og Spanien Frankrig og Storbritannien, der er de største fiskerinationer i EU. De fire lande tegner sig for mere end halvdelen af EU's samlede fangster.

EU tegner sig for lidt over 5 procent af verdens samlede produktion inden for fiskerisektoren. Fangstsektoren står for cirka 80 procent af EU’s samlede  produktion.

Flere Nyheder