Danmarks Fiskeriforening: Der er plusser og minusser ved fiskeriaftale

Et flertal udenom Regeringen har i dag indgået en aftale om dansk fiskeri, der blandt andet indeholder en revision af den såkaldte Kystfiskerordning s
06 dec 2016

Et flertal udenom Regeringen har i dag indgået en aftale om dansk fiskeri, der blandt andet indeholder en revision af den såkaldte Kystfiskerordning samt en forlængelse af opsigelsesfristen for den gældende kvotefordelingsordning.

Danmarks Fiskeriforening mener, at der er såvel plusser som minusser ved den nye aftale, der er indgået mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale og SF.

- Vi havde rigtig gerne set en bred aftale, der også omfatter Regeringspartierne, men når det er sagt, så er det en aftale, der er med til at cementere de grundlæggende elementer i de nuværende rammer for dansk fiskeri og sikrer fiskeriet fremadrettet, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Han fremhæver en række elementer ved aftalen:

- Det er glædeligt, at opsigelsesfristen for kvotefordelingsordningen er forlænget fra de nuværende 8 til fremover 16 år. Det giver fiskerne et bedre forhandlingsmandat, når de skal i banken for at forhandle lånevilkår, siger Svend-Erik Andersen.

- Det er samtidig positivt for fiskerne, at aftalen om kvoter nu bygger på et bredere fundament i Folketinget, fordi Socialdemokraterne er med til at sikre de gældende kvoteaftaler i dansk fiskeri, tilføjer Svend-Erik Andersen.

Kvoteandele er sikret for fiskerne

Fiskeriforeningens formand hæfter sig ligeledes ved, at partierne bag aftalen om den ny Kystfiskerordning har valgt at sætte en stopper for yderligere omfordeling af kvoteandele til kystfiskersegmentet. Den omfordeling, der er aftalt med denne seneste revision, bliver den sidste ifølge aftaleparterne.

- Vi har længe opfordret til, at man stopper med at fjerne kvoteandele fra Per for at give dem til Poul. Selv om det er til glæde for nogle, så er det en torn i øjet på de fiskere, der mister kvoteandele, siger Svend-Erik Andersen.

Ifølge den nye aftale skal der overføres fisk til en værdi af 40 millioner kroner til de fartøjer, der fremover ønsker at være med i Kystfiskerordningen. Fisken tages fra de fiskere, der ikke kan eller ikke ønsker at være med i Kystfiskerordningen.

- For den enkelte fisker kan de mistede andel betyde rigtig meget, og i vores øjne kan det være kimen til unødig splid mellem fiskerne. Vi har brug for at stå sammen i fiskeriet, men jeg kan konstatere, at der politisk er flertal for noget andet, end det vi har ønsket, siger Svend-Erik Andersen.

[tabs type="horizontal"][tabs_head][tab_title]BAGGRUND[/tab_title][/tabs_head][tab]De politiske forhandlinger om dansk fiskeri udspringer af, at man i forbindelse med lanceringen af Landbrugs- og Fødevarepakken lovede, at man ville lave et ”servicetjek” af fiskeriet. Siden før sommer har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen forhandlet om indholdet, men en række partier udenfor Regeringen har i dag indgået en aftale udenom Regeringen. Aftalen skal vedtages i Folketinget, førend den kan være gældende.[/tab][/tabs]

 

 

Flere Nyheder