Danmarks Fiskeriforening håber ny aftale skaber ro

Regeringen med Karen Ellemann i spidsen har indgået en aftale med det fiskeripolitiske flertal om kvotekoncentration. Dermed er den sidste knast i
16 nov 2017

Regeringen med Karen Ellemann i spidsen har indgået en aftale med det fiskeripolitiske flertal om kvotekoncentration.

Dermed er den sidste knast i den fiskeriaftale, der blev lagt frem i december 2016, nu høvlet væk.

Dermed skulle længere tids uro om fiskeriet være visket væk. I hvertfald er det håbet hos Danmarks Fiskeriforening, hvor aftalen vækker tilfredshed.

”Vores medlemmer er godt trætte af den mistænkeliggørelse, der har været af fiskeriet i det seneste år. Vi er et arbejdsomt og ordentligt erhverv, der skaber vækst og arbejdspladser i de danske kystkommuner” siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen

Danmarks Fiskeriforening hilser det velkomment, at der nu er en bred politisk aftale om koncentrationsreglerne for fiskekvoter.

På tre væsentlige områder har Danmarks Fiskeriforening fået vore klare krav opfyldt:

  • Det skal være slut med stråmandsvirksomhed
  • ”Gummistøvlereglen” bliver strammet, det vil sige, at det kun er erhvervsfiskere, der kan eje og fiske Danmarks fiskekvoter.
  • Vi har sikkerhed for kvoterettighederne med 16 års opsigelse

Svend-Erik Andersen udtaler: ”Aftalen har vi ventet længe på, faktisk siden foråret 2016, så vi er tilfredse med, at der nu falder politisk ro over området”

”Forhåbentlig er vi dermed kommet væk fra det politiske fnidder, der har hersket”

”Vi kan nu igen tale om vækst og udvikling for fiskeriet med udnyttelse af de fine fiskebestande vi har i de fleste havområder – og politisk kan vi koncentrere os om de store vigtige emner som er reformen af EU's fiskeripolitik og konsekvenserne af Brexit”

Svend-Erik Andersen slutter: ”Vi kender naturligvis ikke detaljerne i den politiske aftale, men jeg håber, at aftalen ikke giver ekstra, unødige administrative byrder for de mange fiskere -næsten alle danske erhvervsfiskere - som aldrig har været berørt af problemstillingerne omkring koncentrationsreglerne”

”Og som formand for Danmarks Fiskeriforening med 750 små og store fartøjer, som fisker og lander størsteparten af den danske fisk forventer jeg, at vi bliver tæt konsulteret og involveret i gennemførelsen og forvaltningen af de nye regler”

 

Flere Nyheder