Danmarks Fiskeriforening hilser hjælp i Østersøen velkommen

Regering og Folketinget har aftalt en hjælpepakke på 10,8 mio. kr. til de kriseramte torskefiskere i Østersøen. Ordningen kommer i tillæg til den komp
28 feb 2018

Regering og Folketinget har aftalt en hjælpepakke på 10,8 mio. kr. til de kriseramte torskefiskere i Østersøen. Ordningen kommer i tillæg til den kompensation, der blev udbetalt i 2017.

Danmarks Fiskeriforening er tilfreds med, at der igen i 2018 er vilje til at kompensere fiskerne for de manglende muligheder for at fange torsk i Østersøen.

Danmarks Fiskeriforening vurderer dog, at effekten af den valgte kompensationsmodel bliver begrænset. Reglerne omkring ordningen betyder, at der over en tre-årig periode ikke må udbetales mere end 30.000 euro pr. fiskerivirksomhed og da flere fiskere allerede i 2017 fik udbetalt det maksimale støttebeløb på 30.000 euro, kan de derfor ikke komme i betragtning igen i 2018.

Derfor frygter Danmarks Fiskeriforening, at de fiskere, der rammes hårdest af reduktionen i torskekvoterne og den to måneder lange lukkeperiode, ikke får kompensation i 2018, fordi de i 2017 har ramt kompensationsloftet.

Danmarks Fiskeriforening havde derfor også anbefalet, at hjælpepakken indeholdt en oplægningsordning, som det er tilfældet i Tyskland.

- Desværre har Regeringen og Folketinget ikke medtaget forslaget om oplægning i ordningen. Det ærgrer vi os over, for der er fiskere, der er hårdest af kvotereduktion og lukkeperiode, der ikke kan kompenseres i 2018 med den valgte kompensationsmodel, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

Kompensationsordningen ligner i øvrigt på mange punkter sidste års ordning. Dog er referenceperioden rykket. Pakken er fx også blevet ændret således, at hvis en fisker skifter fartøj i referenceperioden, så har det ikke indflydelse på støttemuligheden.

- Danmarks Fiskeriforening er dog tilfredse med, at der ser ud til at Regering og Folketingets partier har lyttet til noget af den kritik, der har været af ordningen i 2017, siger Svend-Erik Andersen.

DFPO vil nu hjælpe til at sikre, at så mange fiskere som muligt kan få gavn af ordningen.

 

Flere Nyheder