Danmarks Fiskeriforening kræver bedre kontrol af de hollandske bomtrawlere

Danmarks Fiskeriforening er vældig opmærksomme på de problemer, som nogle hollandske bomtrawlere skaber for andre fiskere i Skagerrak og Nordsøen.
06 nov 2017

Danmarks Fiskeriforening er vældig opmærksomme på de problemer, som nogle hollandske bomtrawlere skaber for andre fiskere i Skagerrak og Nordsøen.

Problemet med de hollandske bomtrawleres manglende hensyn til andre fiskere har desværre været genstand for diskussion mange gange i årenes løb. Danmarks Fiskeriforening har gentagne gange taget emnet op både over for forskellige ministre, de danske myndigheder og over for de hollandske fiskeres organisation. Mindst 10 gange har Danmarks Fiskeriforening bragt emnet op på Erhvervsfiskeriudvalget med en klar opfordring til myndighederne om, at kontrollen af de hollandske bomtrawlere skal være meget mere effektiv.

Danmarks Fiskeriforening noterer sig, at Politiet er gået ind i den aktuelle sag omkring episoden mellem HM 33 Kikani 3 og en hollandsk bomtrawler.

"Vi er tilfredse med, at Politiet nu undersøger sagen. Det er ikke i orden at optræde på den måde og udvise mangel på respekt for andre på havet. Derfor ser vi frem til Politiets undersøgelse", lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

Udover flere opfordringer til myndighederne om en skærpelse af kontrollen i Nordsøen og Skagerrak, så har Danmarks Fiskeriforening i flere år taget initiativ at skubbe hollænderne ud af Skagerrak.

Det er sket gennem kvotebytter, hvor Danmark ved at give Holland danske kvoter i Nordsøen har overtaget de hollandske kvoter i Skagerrak. Hollænderne har derved ikke haft adgang til at fiske i Skagerrak. Det har dog ikke været muligt de sidste år, hvor hollandske fiskere ikke har ønsket at lave dette kvotebytte. Det har derfor i de senere år ikke været muligt at holde de hollandske bomtrawlere ude af Skagerrak.

”Vi opfordrer myndighederne til at at tage kritikken fra de danske fiskere alvorligt. En mere effektiv kontrol af de hollandske bomtrawlere vil genskabe tilliden mellem danske og hollandske fiskere”, er udmeldingen fra Danmarks Fiskeriforening.

Flere Nyheder