Danmarks Fiskeriforening melder hus forbi i kvotesag

Det kommer ikke som nogen overraskelse for Danmarks Fiskeriforening, at Rigsrevisionen peger på, at der er foregået visse omgåelser i forhold til kvot
16 aug 2017

Det kommer ikke som nogen overraskelse for Danmarks Fiskeriforening, at Rigsrevisionen peger på, at der er foregået visse omgåelser i forhold til kvotekoncentration, lyder det i en pressemeddelelse fra Danmarks Fiskeriforening. Emnet har været debatteret både i fiskerikredse, men også i ministeriet og i Erhvervsfiskerudvalget, hvor blandt andet Danmarks Fiskeriforening er repræsenteret.

Danmarks Fiskeriforening finder, at de fastsatte kvotekoncentrationslofter er fornuftigt sat, hvis de overholdes, lyder det fra formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening har flere gange i de sidste par år, hvor debatten har været oppe gentaget foreningens synspunkter.

- Og dem holder vi fortsat fast i, siger Svend-Erik Andersen og opremser synspunkterne:

* Vi ønsker reglerne og intentioner i loven overholdt.

* Vi ønsker ”ejerskab af kvoter” til i opgørelserne også at omfatte det, som man har ”bestemmende indflydelse” over.

* hvis der er omgåelsesmuligheder skal de lukkes.

* hvis der er stråmandsvirksomhed og ”slipper skippers” i dansk fiskeri skal det stoppes.

På baggrund af beretningen peges på en række muligheder for omgåelser og strafbare forhold.

- Det mener vi, der skal reageres på fra fiskeriministerens side, siger Svend-Erik Andersen.

Rigsrevisionen beretning sætter ikke omfanget af antallet af sager i perspektiv. I beretningen nævnes, at der er sket anmeldelser til Politiet for overtrædelse af reglerne.

- Derfor har vi opfordret ministeriet til at melde ud om omfanget og antallet af sager, som er meldt til Politiet, siger Svend-Erik Andersen

Han peger også på, at medierne har tegnet et billede af fiskerierhvervet på baggrund af Rigsrevisionens beretning som værende et totalt ureguleret erhverv.

- Det er absolut ikke tilfældet. Fiskeriet er reguleret og kontrolleret af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og i stor stil reguleret blandt andet med lovgivning fra EU på en masse områder, konstaterer Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening opfordrer den nye fiskeriminister til at igangsætte den eksterne analyse af området hurtigst muligt, så der igen kan blive ro om kvotekoncentrationsreglerne og fiskernes mulighed for at fortsætte den positive udvikling, der har været i erhvervet de seneste år.

[caption id="attachment_16227" align="aligncenter" width="620"] Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening. Foto: Charlotte Orup Morsbøl.[/caption]

Flere Nyheder