Dansk fingeraftryk på nyt stort forskningsprojekt

Den internationale paraplyorganisation for fiskemel- og fiskeolieproducenter, IFFO, har taget initiativ til at samle en række internationale forskere
07 Dec 2015

Den internationale paraplyorganisation for fiskemel- og fiskeolieproducenter, IFFO, har taget initiativ til at samle en række internationale forskere til et stort projekt, der skal se nærmere på biologien for en række af de vigtige industriarter – også kendt som foderfisk.

Marine Ingredients Denmark er via sit medlemskab i IFFO også involveret i projektet. Foreningen har således budt ind med en række fiskearter, som man gerne vil have forskerne til at se nærmere på. Ifølge direktør i Marine Ingredients Denmark, Anne Mette Bæk Jespersen, har man fra deres side budt ind med tobis, brisling, sperling og blåhvilling.

- Vi vil gerne vise, at der fiskes bæredygtigt på de fisk, som vi bruger i vores produktion af fiskemel og fiskeolie, fordi det er vigtigt med faglige argumenter, når vi bliver mødt af holdninger om, at det ikke er godt at fiske på de fisk, der er nederst i fødekæden, forklarer Anne Mette Bæk Jespersen, der også peger på, at det er interessant at få internationale forskere til at se på fx bestandsudviklingen og biologien hos tobis.

- Tobis er en uhyre interessant bestand for både industrifiskerne og for os, der bruger tobis i vores produktion, som hun konstaterer.

Læs mere i Fiskeri Tidende, der udkom den 5. december 2015.

Flere Nyheder