Dansk fiskeri er ikke skyld i søpapegøjens tilbagegang

[caption id="attachment_16318" align="alignright" width="318"] Niels Wichmann, administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening PO, mener ikke, at
af Claus Kirkegaard
25 jul 2018

[]

Administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening PO, Niels Wichmann, ryster på hovedet over de beskyldninger, der i disse dage bliver rettet mod det danske industrifiskeri - særligt tobisfiskeriet i Nordsøen - fra britiske ornitologer i Royal Society for the Protection of Birds (RSPB).

Beskyldningerne fra de britiske ornitologer går på, at danske industrifiskere er skyld i søpapegøjens tilbagegang, da de fisker deres fødeemner - tobis og brisling. Derfor ønsker de et totalt stop af fiskeri efter tobis og brisling i den britiske del af Nordsøen. De beskylder Danmark for at overtale EU til en større tobiskvote, end der er biologisk belæg for. Det er i hvert fald sådan det er blevet udlagt i den britiske avis The Sunday Times, som har kastet sig over historien, som er godt stof i disse Brexit-tider.

- Jeg finder det besynderligt, at dansk tobisfiskeri på Doggerbanke skulle have indflydelse på fuglebestanden på Shetlandsøerne. Derudoverkan jeg kun ryste på hovedet over anklagen om, at vi overtaler EU til at give en større tobiskvote. Kvoten er ikke noget, vi "overtaler" EU til. Den følger rådgivningen fra forskerne i ICES, Det Internationale Havundersøgelsesråd, siger Niels Wichmann og fortsætter:

- I år blev kvoten dog mere end halveret i den kortvarige sæson fra 1. april til omkring sankthans. De britiske medier fordrejer sagen fuldstændig på grund af Brexit-forhandlingerne. Vi har været i kontakt med RSPB og deres udtalelser, som vi har kopi af og som faktisk er meget sobre, er også blevet misbrugt og fordrejet af The Sunday Times, som er kilden til artiklerne, der også florerer herhjemme, lyder det fra Niels Wichmann.

Det er sandt, at danske fiskere er stærkt afhængige af at kunne fiske i "britiske farvande", medgiver han.

- Det har vi fra Danmarks Fiskeriforening PO's side givet udtryk for lige siden, det blev en realitet, at briterne forlader EU. Men engelske medier glemmer at nævne, at briterne har 60 procent af torskekvoten for Nordsøen - af de samme historiske årsager, som har givet Danmark broderparten af tobiskvoten, siger Wichmann.

Flere Nyheder