Dansk fiskeri har brug for politisk enighed

  Debatindlæg skrevet af formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen. Det er sjældent sket, at dansk fiskeri har været så meg
11 maj 2017

 

Debatindlæg skrevet af formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Det er sjældent sket, at dansk fiskeri har været så meget i medierne og på stort set alles læber, som det har været tilfældet de foregående uger; ja næsten måneder. Og det er lige så sjældent, at fiskeripolitiken i Danmark har været så tæt på at være årsag til et ministerfald – også selv om det har været ganske ufrivilligt.

Nu ser det ud til, at stormen har lagt sig – eller i hvert fald er den løjet af for en stund.

Det har dansk fiskeri også brug for. For stormen – både den om miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og den om ”kvotekongerne” - har gjort ondt.

Der er mange, som lige nu sidder tilbage med en følelse af, at de såkaldte ”kvotekonger” og ”store fiskere” er nogle griske mennesker, der på fuldstændig ublu vis har tilranet sig værdier fra samfundet og i samme ombæring har trynet nogle stakkels små fartøjsejere – kystfiskerne – og været skyld i lukning af mange små fiskerihavne rundt omkring.

I hvert fald hvis almindelige mennesker skal tro de billeder, som medierne har.

Jeg vil som formand for langt hovedparten af landets erhvervsfiskere forsøge at rette op på misforståelserne og fordrejningerne.

Hvis man skal tro medierne, så består dansk fiskeri af kvotekonger og ”Gutterne på kutterne”, der trækker deres både op på stranden.

Det er langt fra virkeligheden.

”Kvotekongerne” består af højst en håndfuld fiskere, hvis man spørger den ene af de politiske kombattanter over de senere uger; fiskeriordføreren for Socialdemokratiet. Det meldte han selv ud i P1 Debat for nogle uger siden.

På den anden side har der været megen debat og tale om ”kystfiskerne” – det er de mindre fartøjer i de mindre havne, som ”kvotekongerne” ifølge medierne køber og tvinger ud af fiskeriet.

Et mere nuanceret billede

Det siger næsten sig selv, at dansk fiskeri er langt mere nuanceret. Der er nemlig en lang række fiskere imellem de to grupper; nemlig den gruppe, som står for mere end to-tredjedele af dansk fiskeri.

Det er den gruppe, som jeg vil kalde ”den helt almindelige fisker”, der har optimeret sin forretning ganske efter hensigten med den regulering af fiskeriet, der blev gennemført i 2007. Og han har god grund til at være oprørt over medie dækningen. Ikke mindst fordi han gjort det, som politikerne har ønsket, at han skulle gøre.

Det dansk fiskeri har gjort de seneste ti år, er, at tilpasse antallet af fiskefartøjer til de kvoter, der kan fiskes. Og det vil vi ikke finde os i kun at få skældud for!

Det er driftige fiskere, der selvfølgelig indenfor gældende regler, har optimeret deres forretning og købt sig - i mange tilfælde dyrt - til tilstrækkeligt kvotegrundlag til at drive et fiskefartøj, modernisere det, bygge et nyt, sørget for gode arbejdsforhold for besætningen ombord og meget, meget mere.

Og hvorfor har denne store gruppe af fiskere, så tabt på den mediestorm eller direkte hetz, der har raset?

En del af svaret er, at hvis fiskeriet skal have mulighed for at tiltrække unge mennesker, så skal Hr. og Fru Danmark helst ikke have en negativ opfattelse af fiskeriet og fiskerne! Og hvordan kan de næsten undgå at have fået en anden opfattelse under de seneste ugers og måneders hetz?

Men det handler også om økonomi for den enkelte fisker. For selv om 2016 var et fantastisk godt år for dansk fiskeri som helhed, så er der fortsat mange fiskere, der har ondt i økonomien og kun lige slæber sig igennem terminerne.

For dem er det ikke nemmere at skulle møde i banken næste gang, de skal tale om deres lån og afdrag, hvis bankrådgiveren ellers har læst, hvad medierne har skrevet om fiskerierhvervet.

Og så er der de mere overordnede vilkår og rammer for dansk fiskeri. En mediestorm som den, fiskeriet har være igennem, gør det ikke nemmere at finde de løsninger, der er nødvendige for dansk fiskeri fremadrettet.

Lige nu er det politiske klima omkring dansk fiskeri godt og grundigt forpestet. Vi har en opposition i form af et flertal uden om Regeringen, der - som de selv har udtrykt det – nu er den GPS, som ministeren og Regeringen skal følge i fiskeripolitiken.

Det siger næsten sig selv, at det giver en Regering, der ganske vist vil regere, men formentlig kommer til at gøre det uden eget initiativ og med deraf følgende lav begejstring og energi.

Vi har allerede oplevet, hvor galt det kan gå med implementeringen af den Fiskeriaftale, som vel reelt satte gang i hele stormen mod miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Og troen på, at det bliver meget bedre i den nærmeste fremtid er ikke ret stor.

Det vil være katastrofalt for dansk fiskeri, hvis den politiske arbejdsplads sander til i dårlig stemning og politisk fnidder-fnadder, som det har været tilfældet over de seneste måneder.

Fremtiden

Dansk fiskeri står over for en række store udfordringer, der potentielt kan sætte fiskeriet skakmat.

EU reviderede for nogle år siden Den Fælles Fiskeripolitik, og det betyder, at fiskeriet i hele EU fra 2019 skal være omfattet af det såkaldte discardforbud; det vil sige, at fiskerne ikke længere skal smide undermålsfisk ud, men skal tage al fangst med i land.

Det betyder, at fiskeriet bliver vendt på hovedet i løbet af en ganske kort årrække, og den situation skal dansk fiskeri være klar til.

Det kræver politisk enighed om fiskeripolitiken, så de mange fartøjer, der virkelig udgør rygraden i dansk fiskeri, og som skaffer aktivitet og arbejdspladser i land, fortsat kan udføre deres erhverv til gavn og glæde for os alle og for det danske samfund.

Og så er der finansieringsmulighederne. Eller rettere manglen på samme. Danmarks Fiskeriforening har i årevis peget på, at fiskeriet i Danmark har brug for at kunne blive finansieret på en anden måde, end den bankfinansiering, der pt. er eneste mulighed – og gerne på en måde der kan sidestilles med andre primære erhverv som fx landbruget. Fiskeriet og landbruget er direkte konkurrenter om forbrugernes gunst, og her har landbruget en klar fordel, når de skal hente penge hjem i form af lån.

Og så er der det helt store spøgelse over de kommende to år: BREXIT.

Som alle ved, så har briterne truet med, at de vil smide danske og andre fiskere ud af deres farvand og have fiskene for sig selv. I dag henter dansk fiskeri omkring 30 procent af den årlige, samlede omsætning målt i kroner og øre fra fiskeri i britisk farvand, så det siger sig selv, at det vil have næsten uoverskuelige konsekvenser for de danske fiskere, hvis det skulle ende med det, når BREXIT i 2019 bliver til virkelighed.

I forhold til BREXIT er de danske politikere dog enige om at ville stå sammen. Der er bred enighed om, at det har meget høj prioritet for Danmark at sikre fiskeriet for fremtiden, når forhandlingerne snart går i gang mellem Bruxelles og London.

Den enighed ser vi i Danmarks Fiskeriforening også meget gerne udbredt til resten af det fiskeripolitiske område. Vi har ikke brug for mere fnidder-fnadder, men for reelt politisk arbejde, der vil gavne dansk fiskeri.

Så sæt jer sammen, kære politikere, og find frem til de fremadrettede politiske løsninger for dansk fiskeri. Der er brug for det.

Flere Nyheder