Dansk fiskeri har en gunstig position

De danske fiskere oplever lige nu fremgang på mange fronter, men fiskeriformand advarer om, at der fortsat er alvorlige usikkerheder for fiskeriet
13 maj 2016

De danske fiskere oplever lige nu fremgang på mange fronter, men fiskeriformand advarer om, at der fortsat er alvorlige usikkerheder for fiskeriet

Der er en positiv stemning i dansk erhvervsfiskeri. Det var meldingen fra formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, til organisationens generalforsamling, da han fredag aflagde sin mundtlige beretning.

- Jeg har været rundt til rigtig mange generalforsamlinger i lokalforeningerne. Og de fleste steder har jeg konstateret en positiv stemning, lød det fra formanden, der pegede på en lang række faktorer, der lige nu er til gunst for erhvervsfiskeriet i Danmark.

De fleste vigtige fiskebestande er i en gunstig udvikling, og det er også begyndt at afspejle sig i fiskekvoterne. Samtidig får fiskerne bedre priser end længe for deres fisk, mens de er begunstiget af lave brændstofpriser i kombination med en faldende rente til finansiering.

- Vi har også god rekruttering til erhvervet og veluddannede fiskere, og så har vi tilpasset den danske flåde gennem mange år, fortalte formanden og tilføjede, at der netop nu kommer flere nybygninger ind i fiskeriet – et billede på, at der er tro i fiskeriet på fremtiden.

Ikke i sikker havn

Men formanden var nødt til at advare om, at der også er trusler, der kan ændre billedet for erhvervsfiskeriet.

- Vi er ikke i sikker havn - der er mange usikkerheder forude. Jeg vil kalde dem unødvendige usikkerheder, som ikke ville være der, hvis fiskeripolitikken fungerede ordentligt, slog Svend-Erik Andersen fast.

Fiskerformanden pegede på, at fiskeripolitikken i øjeblikket ikke er accepteret og støttet af fiskerne, og at den også ofte virker usammenhængende og selvmodsigende. Ligesom der ikke er ens administration og kontrol i EU-medlemslandene, som kan føre til, at der kommer et vrid konkurrenceevnen fiskerne imellem.

Samtidig efterlyste han en større og mere synlig opbakning fra politisk side til erhvervsfiskeriet. Han talte om, at erhvervet skal have en større politisk legitimitet – fx i forhold til at påskønne erhvervet bidrag med sunde fødevarer.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at uanset hvad man vælger at gennemføre politisk, så skal det resultere i et rentabelt fiskeri for de enkelte fartøjer. Hvis ikke erhvervet er rentabelt kan det ikke fortsætte og udvikle sig, slog Svend-Erik Andersen fast.

Flere Nyheder