Dansk fiskerieksport når højeste værdi i ti år

Der har været markante stigninger i bruttoindtægterne for dansk fiskeri i 2015. Det viser Fiskeristatistisk Årbog 2015, der netop er offentliggjort af
16 dec 2016

Der har været markante stigninger i bruttoindtægterne for dansk fiskeri i 2015. Det viser Fiskeristatistisk Årbog 2015, der netop er offentliggjort af NaturErhvervstyrelsen.

Dansk fiskeri oplevede store stigninger i 2015, både når det gælder indtjening, eksport og landing af fisk, fortæller NaturErhvervstyrelsen i  en pressemeddelse.

I 2015 nåede værdien af både eksport og import for fisk og fiskeprodukter det højeste niveau i 10 år. Eksport udgjorde 24,1 mia. kr., og import udgjorde 17,5 mia. kr. Det giver et samlet overskud på handelsbalancen på 6,6 mia. kr. svarende til en stigning på 15 % i forhold til året før. Tyskland er klart det største danske eksportmarked, efterfulgt af blandt andre Norge og Italien.

Stigende indtægter
I 2015 var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 3,4 mia. kr. Det er en stigning på 17 % forhold til 2014, som i høj grad skyldes højere priser på markedet. Samtidig blev der i alt landet 869.083 tons fisk i 2015, hvor af de vigtigste arter var brisling, sild, torsk, makrel og tobis i den nævnte rækkefølge.

Den store stigning i bruttoindtægter kan aflæses i mange grene af fiskeriet, men især industrifiskeriet stikker ud. Her blev bruttoindtægterne forøget med 260 mio. kr. svarende til en stigning på 40 % fra året før.

Flere fisk – færre fartøjer
Dansk fiskeri oplevede i 2015 store stigninger i bruttoindtægterne for flere populære spisefisk. I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen 484 mio. kr., svarende til en stigning på 10 % i forhold til 2014, mens torskefiskeriets bruttoindtjening var på 367 mio. kr., svarende til en stigning på 18 %. Endelig var bruttoindtjeningen ved rødspættefiskeriet på 257 mio. kr., som dermed steg med 33 %.

Årbogen viser også, at antallet af fiskerfartøjer er faldende for tiende år i træk. En udvikling mod færre, men større og mere effektive fartøjer betød, at antallet af fartøjer var 2.366. Til sammenligning var der i 2006 3.133 fartøjer.

Kun indtjening – ikke overskud eller underskud
Det er NaturErhvervstyrelsen, der udarbejder dansk primærstatistik på fiskeriområdet efter aftale med Danmarks Statistik.

Tallene fra Fiskeristatistisk Årbog er alene et udtryk for bruttoindtjeningen – og medregner ikke de udgifter, som dansk fiskeri har. For at få et dækkende billede af omkostningsforholdene i dansk fiskeri henvises til Danmarks Statistik.

 

 

Flere Nyheder