Danske erhvervsfiskere kan nu lande blåfinnet tun

[caption id="attachment_10918" align="alignright" width="491"] Rammerne er nu på plads for bifangst af tun[/caption] Såvel Danmarks Fiskeriforening
14 nov 2015

[caption id="attachment_10918" align="alignright" width="491"]WEB Tun Kystvakten Norge Rammerne er nu på plads for bifangst af tun[/caption]

Såvel Danmarks Fiskeriforening PO som Danmarks Pelagiske PO har spurgte til reglerne for landing af blåfinnet tun, og nu har NaturErhvervstyrelsen så fået rammerne på plads, så danske erhvervsfiskere har mulighed for at lande den blåfinnede tun, hvis den er fanget som uønsket bifangst.

NaturErhvervstyrelsen sendte således i sidste et brev ud, hvor man meget nøje har beskrevet reglerne for, hvordan danske erhvervsfiskere kan lande og sælge blåfinnet tun. Det sker, selv om Danmark hele overordnet set ikke har en national kvote, men i stedet må benytte sig af en fælles EU-kvote på lige under 33 tons.

Brevet er delt op i en beskrivelse af de tekniske bevaringsforanstaltninger og de kontrolregler, som erhvervsfiskerne skal indordne sig under. I forhold til de tekniske bevaringsforanstaltninger er der krav til mindstestørrelse – den er på 30 kilo eller 115 centimeter – og hvor stor en andel af blåfinnet tun i forhold til den samlede fangst en fisker må have om bord.

Her bliver det også pointeret, at ”døde fisk fanget som bifangst må ikke smides ud, så længe bifangstkvoten, der er til rådighed for medlemsstater, der ikke har egne kvoter, ikke er opbrugt, men skal landes, rapporteres og trækkes fra bifangstkvoten”.

Udpegede havne

I forhold til kontrolreglerne omkring bifangst af blåfinnet tun bliver det nævnt, at landinger skal ske til bestemte havne. Man har fra dansk side dog endnu ikke udpeget særlige havne, men ifølge brevet fra NaturErhvervstyrelsen regner man med, at det bliver havnene i Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Bønnerup og Gilleleje.

Derudover bliver det i brevet specificeret, hvordan anmeldelsen af landingen skal ske, og på hvilke måder det kan ske. Endelig bliver det også pointeret, at danske erhvervsfiskere ”kan lande, udbyde og sælge almindelig tun taget inden for gældende bifangstkvote og under iagttagelse af gældende tekniske bevaringsforanstaltninger og kontrolregler”.

Det vil med andre ord sige, at danske erhvervsfiskere fuldt lovligt kan lande og sælge blåfinnet tun, såfremt de overholder reglerne.

 

 

 

Flere Nyheder