Danske fiskere fik det bedste år siden 2002

Priserne på konsumfisk steg og sammen med et godt fiskeri efter industriarten brisling blev 2015 derfor det bedste år for de danske fiskere siden 2002
15 jan 2016

Priserne på konsumfisk steg og sammen med et godt fiskeri efter industriarten brisling blev 2015 derfor det bedste år for de danske fiskere siden 2002

De danske fiskere har grund til at se tilbage på 2015 med tilfredshed. De skabte nemlig den største bruttoomsætning i erhvervsfiskeriet siden 2002, da de sidste år landede fisk til en værdi af knap 3,4 milliarder kroner.

Det er en stigning på 16 procent sammenlignet med 2014, hvor den samlede omsætning i det danske erhvervsfiskeri endte på lige over 2,9 milliarder kroner. Det viser tal, som Fiskeri Tidende har trukket ud af NaturErhvervstyrelsens afregningsregister.

Stigningen i bruttoomsætningen skyldes en kombination af større landingsmængde inden for industrifiskeriet og bedre priser for både industri- og konsumfisken.

Konsumlandingerne faldt ganske vist en smule i 2015 sammenlignet med 2014, men det er blevet opvejet af, at den gennemsnitlige kilopris for konsumfisk steg fra 7,58 kroner i 2014 til 8,33 kroner i 2015. Det er en stigning på ti procent og giver en samlet stigning i bruttoomsætningen for konsumfiskeriet på syv procent.

”Det er glædeligt, at de danske fiskere overordnet set har haft et godt 2015. Særligt glæder jeg mig over, at konsumfiskerne igen begynder at få en gennemsnitlig kilopris for deres fisk, der forbedrer indtjeningen, og forhåbentlig kan vi fastholde udviklingen i 2016, ” siger Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

Industrilandingerne er øget med 31 procent fra 2014 til 2015, ligesom den gennemsnitlige kilopris for industrifisk er gået op med 14,6 procent. Det har ført til en samlet stigning i omsætningen alene i industrifiskeriet på 49 procent.

”Den markante fremgang for industrifiskeriet fra 2014 til 2015 viser med al tydelighed, at det fortsat er et meget vigtigt fiskeri for Danmark og ikke mindst for lokalsamfundene. Derfor er det vigtigt, at de danske politikere fortsat kæmper for at sikre industrifiskeriet de nødvendige kvoter fremadrettet, ” siger Svend-Erik Andersen.

Der er særligt et fiskeri, der skiller sig ud i 2015 – fiskeriet efter brisling. Her fik de danske fiskere en ekstra kvote i efteråret, og det har de forstået at udnytte – omsætningen steg med ikke mindre end 87 procent fra 2014 til 2015. I tal bød 2015 således på landinger af 319.539 tons brisling til en værdi af 570,4 millioner kroner. Det er 270 millioner kroner mere end brislingefiskeriet omsatte for i 2014.

”Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen lyttede og handlede hurtigt i efteråret, da vi bad om en markant forhøjelse af brislingekvoten. Tallene for 2015 viser med al tydelighed, at det var det helt rigtige at gøre, ” siger Svend-Erik Andersen.

DANSK FISKERI 2015 I TAL

Samlet omsætning og samlede landinger – 2011-2015

  Værdi (mio. kroner) 1.000 tons
2015 3.390

876

2014 2.916 749
2013 3.026 663
2012 2.942 495
2011 3.173 709

Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister den 11. januar 2016

 

Konsumfiskeri – omsætning, landinger og gennemsnitlig kilopris – 2011-2015

  Værdi (mio. kroner) 1.000 tons Gns. kilopris
2015 2.414 292 8,27
2014 2.252 297 7,58
2013 2.288 297 7,70
2012 2.489 281 8,86
2011 2.371 230 10,29

Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister den 11. januar 2016

 

Industrifiskeri – omsætning, landinger og gennemsnitlig kilopris – 2011-2015

  Værdi (mio. kroner) 1.000 tons Gns. kilopris
2015 962 559 1,72
2014 651 430 1,51
2013 724 362 2,00
2012 450 214 2,11
2011 800 478 1,67

Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister den 11. januar 2016

Flere Nyheder