Danske fiskere kan fra i dag fiske efter fladfisk i den vestlige Østersø

[caption id="attachment_5956" align="aligncenter" width="620"] Fiskerne kan med øjeblikkelig virkning fiske efter fladfisk i den vestlige Østersø på l
09 feb 2017

[caption id="attachment_5956" align="aligncenter" width="620"] Fiskerne kan med øjeblikkelig virkning fiske efter fladfisk i den vestlige Østersø på lige fod med deres tyske kollegaer[/caption]

De danske myndigheder følger nu de tyske myndigheder i forhold til, hvordan beskyttelsesperioden for torsk i vestlige Østersø skal forvaltes. Det betyder, at danske fiskere med øjeblikkelig virkning må fiske efter fladfisk på lige fod med tyske fiskere, så længe der ikke er store bifangster af torsk.

Danske fiskere skal ikke stilles ringere end tyske fiskere. Derfor kan danske fiskere med øjeblikkelig virkning fiske fladfisk i den vestlige Østersø på lige fod med fiskere fra Tyskland.

Den vestlige Østersø har siden 1. februar været lukket for fiskeri efter torsk. Lukkeperioden, som har en varighed af to måneder, blev besluttet i EU’s ministerråd i oktober sidste år for at beskytte af torsken i den vestlige Østersø.

De tyske myndigheder har dog tilladt tyske fiskere at fiske efter fladfisk i lukkeperioden. Derfor har de danske og tyske myndigheder på miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens foranledning drøftet situationen.

På den baggrund følger de danske myndigheder nu de tyske myndigheder i forhold til, hvordan beskyttelsesperioden for torsk i den vestlige Østersø skal forvaltes. Det betyder, at der kan udøves fiskeri efter fladfisk i lukkeperioden, så længe bifangster af torsk på de enkelte fartøjer ikke overstiger 10 procent af den samlede fangst.

- Jeg er tilfreds med, at vi nu håndterer lukkeperioden på samme måde fra tysk og fra dansk side, så danske fiskere får mulighed for at fiske efter fladfisk på lige fod med tyske fiskere. Det ville være uholdbart, at danske fiskere var stillet anderledes end deres tyske kolleger i det samme fiskeri, siger Esben Lunde Larsen.

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen havde i første omgang meddelt danske fiskere, at det i lukkeperioden ikke ville være lovligt at fiske efter fladfisk i den vestlige Østersø, da et sådant fiskeri ikke kan finde sted uden bifangst af torsk.

Imidlertid viste det sig, at Tyskland har givet tilladelse til, at tyske fiskere fisker efter fladfisk i lukkeperioden. På den baggrund har de danske myndigheder valgt at følge de tyske myndigheders fortolkning.

Flere Nyheder