Danske fiskere skabte rekordomsætning sidste år

[caption id="attachment_15189" align="aligncenter" width="620"] Gode priser på konsumfisk banede vejen for rekordomsætning[/caption] ØKONOMI Gode p
25 jan 2017

[]

ØKONOMI Gode priser på konsumfisk banede vejen for solid fremgang i bruttoomsætningen

- Det har ikke været bedre i de 25 år, jeg har været selvstændig, sådan lød det fra en fisker på vestkysten lige før Nytår, da Fiskeri Tidende spurgte, til hvordan året var gået. Det er næsten også historien om det samlede resultat for det danske fiskeri i 2016. I hvert fald er de danske fiskeres samlede bruttoomsætning i 2016 den højeste siden FKA’en blev indført i 2007. Faktisk skal man helt tilbage til 2002 for at kunne matche den bruttoomsætning på 3.621,3 mio. kroner, som de danske fiskere skabte i 2016.

Det var en stigning på 7 procent sammenlignet med 2015, hvor bruttoomsætningen ved det danske fiskeri endte på 3.394,2 mio. kroner. Det viser tal, som Fiskeri Tidende har trukket ud af NaturErhvervstyrelsens afregningsregister den 3. januar 2017. Går man et spadestik dybere ned i tallene bag den flotte udvikling i bruttoomsætningen så afsløres det, at det ikke er alle fiskere, der i 2016 har været indbudt til festen. Nedskæringer i torskekvoten og lukkeperiode har betydet nedgang i bruttoomsætningen i Østersøen isoleret set. Det er dog i det samlede billede mere end opvejet af store fremgange i de øvrige farvande.

Gode konsumpriser
Tallene dækker også over, at det er gode priser på konsumfisk, der har skubbet omsætningen i vejret. I 2016 har fiskerne totalt set fået 9,84 kroner i gennemsnit pr. kilo. I de seneste 10 år er kun i 2011 den har været højere med 10,29 kroner.

Konsum
Den 31. december 2016 lød de samlede konsumlandinger på 297.174 tons, det er et en stigning på 2 procent i forhold til samme tidspunkt i 2015, hvor de  samlede konsumlandinger lød på 292.730 tons. Tallene viser dog, at der er landet flere en del flere rødspætter. Som nævnt kunne de danske konsumfiskere i 2016 glæde sig over, at de fik mere for deres fisk end i 2015. De oplevede en stigning i den gennemsnitlige kilopris fra 8,26 kroner i 2015 til 9,94 kroner i 2015. En stigning på 20 procent.

Stigningen i den gennemsnitlige kilopris betyder, at de danske konsumfiskere i år har præsteret en bruttoomsætning på 2.908,7 millioner kroner mod 2.419,3 millioner kroner i 2015. Det er en stigning på 20 procent sammenlignet med 2015. Der er dog store forskelle art for art i forhold til udvikling i bruttoomsætningen. Det er primært stigninger for sild, rødspætter og jomfruhummer, der bærer omsætningsfremgangen.

Industri
Mens konsumfiskeriet i 2016 har haft kronede dage med stor fremgang, så ser det anderledes ud for industrifiskeriet, hvor en næsten ikke eksisterende tobiskvote kan aflæses i regnskabet. I 2016 har de danske industrifiskere landet 342.765 tons til en samlet værdi på 697,6 millioner kroner. Det er et fald på 39 procent i landende mængder og et fald i omsætningen på 27 procent,  idet  landingerne var på 558.010 tons og bruttoomsætningen på 960,8 millioner kroner i 2015. Industrifiskerne kunne dog med tilfredshed notere sig, at de i lighed med konsumfiskerne har fået mere for deres fisk i 2016. I 2015 var den gennemsnitlige kilopris 1,72 kroner. I år har den med 2,04 kroner været 32 øre højere.

 

Flere Nyheder