Danske fiskere skal ikke være forsøgskaniner  

[caption id="attachment_14534" align="aligncenter" width="620"] Danmarks Fiskeriforening PO ser ikke nogen grund til, at danske fiskere skal teste kam
af Line Dalgaard Jensen
16 maj 2018

[caption id="attachment_14534" align="aligncenter" width="620"] Danmarks Fiskeriforening PO ser ikke nogen grund til, at danske fiskere skal teste kameraovervågning. En fælles EU-løsning og dialog er vejen frem.[/caption]

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) og EUs fiskerikommissær Karmenu Vella drøftede mandag, om danske fiskere skal teste anvendelse af kameraovervågning på fiskefartøjerne til at kontrollere, om der i fiskeriet bliver smidt fisk overbord, selv om fiskene skal ilandbringes.

Men endnu en test af kameraovervågning er ikke den rette løsning, mener Danmarks Fiskeriforening PO.

- Vi har deltaget i forsøg med kameraer, og vi ønsker ikke at være forsøgskaniner igen, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

De danske fiskere vil ikke kameraovervåges. Kamera alene på danske både vil skabe ulige konkurrenceforhold mellem landene, og det vil gå ud over fiskerne. Kameraovervågning skal derfor, hvis det skal bruges i fiskeriet, indføres for de samme fiskerier i alle EU-lande. Der skal være fælles spilleregler for EU-fiskere.

Minister overvejer kamera som kontrol af landingspligten

Samtidig åbner kameraovervågning for en række dilemmaer, som bør overvejes.

- Der en lang række udfordringer; etiske, økonomiske og ophavsretlige. Vi kan ikke acceptere, hvis nogen eksempelvis begynder at jonglere med fiskekvoterne og vil omfordele mellem fiskere for at lokke nogen til at gå med til kameraovervågning, siger Svend-Erik Andersen.

I stedet opfordrer formanden fiskeriministeren til at lytte til fiskerne. Eva Kjer Hansen påpeger selv, at hvis de danske fiskere skal tage kamera med om bord, skal bureaukrati og regler til gengæld lempes. Danmarks Fiskeriforening deltager gerne i en dialog om, hvilke hindringer som ministeren og ikke mindst EU kan feje af banen, for at sikre et mere bæredygtigt fiskeri uden udsmidsproblemer.

De danske fiskere er fuld i gang med at implementere EU's forbud mod udsmid, som kommer til at gælde for alle kvotebelagte fisk fra 1. januar 2019. Med over et halvt år igen, ønsker Danmarks Fiskeriforening, at man giver fiskeriet mulighed for at tilpasse sig landingspligten, som radikalt bryder med de sidste 40 års fiskeripolitik, hvor fiskerne har været pålagt at smide små fisk ud.

Flere Nyheder