Danske opdrætsfisk svømmer i gift

[caption id="attachment_8843" align="aligncenter" width="619"] Forbruget i danske dambrug af det kræftfremkaldende stof formalin er mere end fordoblet
22 nov 2016

[]

I 2008 lovede fiskeopdrættere at udfase brugen af det giftige og kræftfremkaldende stof formalin.

Alligevel er forbruget mere end fordoblet på ti år. Ifølge Naturstyrelsen blev der i 2014 brugt 155.672 liter formalin i de danske dambrug, hvor fiskene i 2004 svømmede i 65.571 liter. Det skriver MetroEkspress

Direktør for Dansk Akvakultur Brian Thomsen fortæller, at vejen mod et stop for brug af formalin var længere, end man havde regnet med.
- Vi har brugt mange ressourcer på at udfase det, og det er stadig vores målsætning på lang sigt. Problemet er, at stoffet, der bruges til vandbehandling, ikke er sådan lige at erstatte. Alternativer, skal både være sikre for forbrugerne, fiskeopdrætterne, fiskene og miljøet, fortæller Brian Thomsen, der beroliger eventuelt bekymrede forbrugere ved at understrege, at formalin er meget let omsætteligt, og at der ikke er rester i de fisk, forbrugeren spiser.

Seniorforsker hos DTU AQUA Lars-Flemming Pedersen fortæller, at bekymringen ved formalin er, at det kan udgøre en sundhedsrisiko for dem, der arbejder med det, og påvirke vandmiljøet hvis det anvendes uhensigtsmæssigt. Han mener, at brugen af formalin kan bringes ned.
- En stor del kan erstattes af andre desinfektionsmidler. Helt ideelt skulle man kunne undgå at bruge det, men når det opstår behov for vandbehandling ligger der meget tradition i at bruge formalin, da det ikke påvirker fiskene i de lave koncentrationer der anvendes, siger Lars-Flemming Pedersen, der oplyser, at indenfor de seneste fem til ti år er mange af anlæggene blevet bygget om, så vandet recirkuleres og formalinen ikke længere kommer ud i vandløbet.

- Det har bare ikke nedsat forbruget, siger Lars-Flemming Pedersen

[box type="shadow" ]FAKTA   Formalin (formaldehyd) bruges i de danske dambrug som vanddesinfektionsmiddel primært i forbindelse med svampe- eller parasit angreb på fisk.  Formalin er giftigt, allergi- og kræftfremkaldende og anvendelse af stoffet bør derfor minimeres til et minimum og bør kun ske når der ikke findes alternativer, skriver Dansk Akvakultur, der er brancheforening for danske fiskeopdrættere.[/box]

 

 

Flere Nyheder