DCE retter rapport om marsvinelytteposter

Det var en forkert antagelse, da DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi i deres rapport om marsvinebestandens tilstand i Lillebælt efter branden i
27 maj 2016

Det var en forkert antagelse, da DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi i deres rapport om marsvinebestandens tilstand i Lillebælt efter branden i Fredericia, konstaterede, at to af lytteposterne var fjernet som følge af trawlfiskeri.

Et spørgsmål som www.fiskeritidende.dk har stillet til forskeren bag undersøgelsen, Signe Sveegaard, Institut of Bioscience, Aarhus Universitet viser, at den ene af lytteposterne er fundet på en strand og den anden er returneret uden en angivelse af, hvorfor den har revet sig løs fra den sandsæk, den er tøjret til på havbunden.

Det er formuleringen i rapporten fra 30. marts 2016, hvor der står: ”I forbindelse med overvågningen af marsvin i Natura 2000 området Lillebælt, har Aarhus Universitet udsat fem marsvinelytteposter (C-PODs) fordelt i området. To af disse (LB1 og LB5) var imidlertid blevet trawlet op af fiskere inden udslippet i februar, og vi har derfor ikke data fra disse stationer. Det er beklageligt, fordi station LB1 er den nærmeste på udslippet”, stod der i rapporten.

Påstanden om, at det er fiskere, der har trawlet og dermed fanget måleudstyret holder imidlertid ikke vand. Om der har været tale om, at fiskeriet er årsag til at målestationen er blevet opsamlet står hen i det uvisse.

- Jeg vil bestemt ikke skrive noget forkert, lyder det fra Signe Sveegaard.

Hun vil derfor ændre i teksten, så årsagen til, at målestationerne fjernes, ikke nødvendigvis er fiskeri.

Udover nummer 1 og 5 har forskerne også netop fået målestationen på position 2 tilbage.

Selvom målestationerne indimellem rives løs fra de sandsække, der er placeret på havbunden, og holder målestationen fast, så er marsvine-forskerne glade for, at de får målestationerne tilbage. Udover en dusør på 1.000 kr., så giver det også forskerne mulighed for igen at placere målestationen på sin position, så data fra de to perioder, der er målt på, kan sammenlignes.

I Lillebælt er lyttestationerne placeret fem steder. De blev lagt ud i september 2015 og tages op igen i oktober 2016, men de er ikke markeret på overfladen.

De er placeret på disse positioner:

Lillebælt LB1     9° 43,070’ 55° 27,344’

Lillebælt LB2    9° 40,169’ 55° 24,126’

Lillebælt LB3    9° 45,854’ 55° 24,093’

Lillebælt LB4    9° 44,342’ 55° 19,249’

Lillebælt LB5    9° 51,690’ 55° 17,796’

Udover positionerne i Lillebælt er målestationer også udlagt i Flensborg Fjord, Kalundborg Fjord, Storebælt Jammerland og ved Sprogø.

 

 

Flere Nyheder