De bornholmske fiskere er dybt frustrerede

[caption id="attachment_7197" align="alignright" width="300"] Discardforbuddet har vist sig meget vanskeligt at håndtere i praksis for de bornholmske
09 jan 2015

[caption id="attachment_7197" align="alignright" width="300"]R 152 Nexø juni 2012 (15) Discardforbuddet har vist sig meget vanskeligt at håndtere i praksis for de bornholmske fiskere[/caption]

Meget mere arbejde til langt færre penge er det fiskerne oplever med discardforbuddet

De hårdtprøvede bornholmske fiskere, der gennem længere tid har kæmpet mod sæler og lave priser, har siden årsskiftet en ny udfordring, der gør ondt i den i forvejen pressede økonomi. Fra den 1. januar trådte discardforbuddet i kraft i Østersøen, og den første tid med landingsforpligtelsen har ikke været nem for fiskerne.

- Blandt fiskerne på Bornholm er der store frustrationer. Discardforbuddet betyder 30 procent mere arbejde til 30 procent mindre hyre. Del vil man ikke finde sig i ret mange andre steder, fastslår Thomas Thomsen, der er formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening. Han peger på, at dicardforbuddet belaster en i forvejen anstrengt økonomi.

- Hvor bliver kvotetilskrivningen af? En del af kvoten bliver solgt til ingen penge. Når fisken går til dyrefoder, er prisen måske nede på omkring 1,30 kiloet. Man kan sige, at nu har man fisk med i lasten, som ikke har nogen værdi, hvor der kunne have været fisk, der har en værdi. De fisk tærer jo på kvoten, siger Thomas Thomsen. For den store del af fartøjerne på Bornholm som udnytter deres torskekvote, er det et alvorligt pres på indtjeningen, som kan være det, der kan tvinge dem til at lægge op.

- Det her kan få mange til at sige at nok er nok. Er man i tvivl, kan man bare se på salgslisterne hos skibsmæglerne. Det meste er efterhånden til salg, siger Thomas Thomsen, der også har konstateret store frustrationer, når det gælder håndteringen af discardforbuddet.

- Der er frustration over et regelsæt, der ikke er helt på plads, og som vi først fik kort før årsskiftet. Det er ikke i orden. Det skal på plads længe før. Landsiden har på den baggrund heller ikke investeret med henblik på at kunne modtage, den fisk som tidligere blev smidt ud, siger Thomas Thomsen, der også melder om irritation over E-loggen.

- E-loggen er en kæmpe tidsrøver, hvor vi nu skal føre fra træk til træk. Man skal huske på, at de fleste bornholmske fartøjer er enkeltmands eller tomandsbetjente. Der er opbygget en masse frustrationer omkring E-loggen og landingsforpligtelsen, siger Thomas Thomsen.

De mange frustrationer omkring håndteringen af landingsforpligtelsen har fået Bornholms- og Christiansøs Fiskeriforening til at arrangere et møde tirsdag den 13. januar, på Øernes Kaj i Rønne, her vil der også være repræsentanter fra  NaturErhvervstyrelsen til stede.

Flere Nyheder