De danske fiskebestande har det godt

Globalt set er mange fiskebestande truet, lød det fra Verdensnaturfonden tidligere i denne uge. Det dokumenterede de med en rapport – ”Living Blue Pla
19 Sep 2015

Globalt set er mange fiskebestande truet, lød det fra Verdensnaturfonden tidligere i denne uge. Det dokumenterede de med en rapport – ”Living Blue Planet” - hvor de slog fast, at der er sket en halvering af havenes bestande af fisk over de seneste 40 år.

Ifølge Verdensnaturfonden er det især overfiskeri, der er den store skyldner, selv om man også nævner, at andre faktorer – fx global opvarmning og øget skibstrafik – har betydning for den negative udvikling, som man finder belæg for er sket.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, peger dog på, at der for langt de fleste bestande, som danske fiskere udnytter, er et helt andet billede. Her er der tale om fremgang over en bred kam.

- De tidligere års dommedagsprofetier er aflyst og erstattet af positive meldinger for de vigtige arter. Det gælder f. eks for rødspætter og torsk i Nordsøen og Skagerrak, siger han og kalder udmeldingerne fra Verdensnaturfonden for ”en fordrejning af virkeligheden”.

- Det er i hvert fald et billede, der ikke findes i de farvande, hvor vi fisker. Her har bestandene det generelt godt, og fiskerierne sker inden for bæredygtige grænser – fx er langt hovedparten af vores konsumfiskeri i dag certificeret med det blå MSC-mærke.

Som i 80’erne

Den positive udvikling blev senest bekræftet, da ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – i forsommeren kom med deres rådgivning for bestandene i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Her blev der lagt op til en kraftig stigning for både rødspætte- og torskekvoten i Nordsøen og Skagerrak samt Kattegat.

Svend-Erik Andersen fremhæver i den sammenhæng, at bestanden af gydetorsk i Nordsøen nu er den største siden 1983, og at rødspættebestanden aldrig er målt større.

- Heldigvis er biologerne på sporet og lægger selv op til kvotestigning for fx torsken i Nordsøen og Skagerrak. Nu er det vigtigt, at politikerne bliver holdt på det samme spor, så vi kan få de nødvendige kvotestigninger, siger Svend-Erik Andersen.

Bliver hængt ud

Det samme positive billede gælder for flere andre arter, og det er vigtigt at holde fast i, når Verdensnaturfonden bl.a. langer ud efter fiskeriet og gør fiskerne til de store syndere i forhold til, at fiskebestandene udvikler sig negativt på verdensplan.

- Når fiskere bliver hængt ud for noget, der sker langt fra vore breddegrader, så har det desværre en tendens til at blive overført til dansk fiskeri. Derfor er det vigtigt at understrege, at bestandene i vores farvande har det godt, og at det i høj grad er fiskerne, der har været medvirkende til, at sikre fremgangen for bestandene, siger Svend-Erik Andersen.

Flere Nyheder