De danske fiskere har landet flere torsk

[caption id="attachment_4976" align="aligncenter" width="448"] Det er Østersøtorsken der trækker fremgangen for torsk i årets første ni måneder[/capti
16 okt 2015

[caption id="attachment_4976" align="aligncenter" width="448"]WEB Norske torsk under vand Foto NORGES SJØMATRÅD - MEDIEBANK Det er Østersøtorsken der trækker fremgangen for torsk i årets første ni måneder[/caption]

ØKONOMI Det er især Østersøen, der trækker fremgangen i landinger og bruttoomsætning

Torsk er traditionelt en af de arter, som sætter et solidt aftryk i regnskabet, når den samlede bruttoomsætning i konsumfiskeriet skal gøres op. I de senere år har torsken i sær på grund af vigende kvoter bidraget med en mindre og mindre bruttoomsætning, men det billede er nu ved at vende. Det viser tal, som Fiskeri Tidende har trukket i NaturErhvervstyrelsens afregningsregister. I de første ni måneder af i år lyder den samlede omsætning på torsk på 260,4 mio. kroner, det er en stigning på 17 procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvor bruttoomsætningen lød på 221,9 mio. kroner. Årsagen til stigningen i bruttoomsætningen skal findes i, at de danske torskefiskere har landet flere torsk i år end det var tilfældet sidste år. I år er der pr. den 30.9 landet 17.840 tons torsk mod 15.161 tons sidste år på samme tidspunkt. Det svarer til en stigning på 18 procent. De større landede mængder har ikke ført til et stor fald i den gennemsnitlige kilopris, som i år ligger på 14,60. Det er en anelse mindre end sidste år på samme tid, hvor den lå på 14,63 kroner.

Østersøen trækker fremgangen
Det er torskefiskeriet Østersøen, der trækker fremgangen for torsk i årets første ni måneder. I Østersøen er der landet 11.968 tons mod 9.687 tons sidste år på samme tid. Det er en stigning på 24 procent. Det afspejler sig også i bruttoomsætningen, som er steget fra 89,4 mio. kroner i 2014 til 108,2 mio. kroner i 2015, svarende til en stigning på 21 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Fiskerne kan endda glæde sig over en lille fremgang den gennemsnitlige kilopris, som er steget fra 9,04 kroner til 9,23 kroner. Der er således ikke i disse tal, noget der tyder på, at der er blevet færre torsk at fange i Østersøen.

Flere Nyheder