De første tun er mærket

[caption id="attachment_7019" align="aligncenter" width="640"] Mærkningsprojekt gør, at det førte gang siden 60'erne har været muligt at udføre et mål
12 sep 2017

[caption id="attachment_7019" align="aligncenter" width="640"] Mærkningsprojekt gør, at det førte gang siden 60'erne har været muligt at udføre et målrettet fiskeri efter blåfinnet tun i dansk og svensk farvand.[/caption]

Efter 50 års fravær er igen tun i dansk farvand. Observationerne af tun i dansk farvand de senere år har foranlediget et nyt projekt, der skal afdække den blåfinnede tuns færden i danske farvande. Som en del af projektet skal tun mærkes med små data-opsamlere. I projektet samarbejder forskere og sportsfiskere om at fange og mærke tunen. Det er håbet at mærke 20 tun og i lørdags blev de første fem tun fanget i Skagerrak og mærket. De mærkede tun vejede anslået  mellem 130 og 285 kilo, og er dermed nogle af de allerstørste rovfisk i dansk farvand. Det er første gang, at blåfinnet tun mærkes i dansk og svensk farvand. De avancerede mærker lagrer oplysninger om lysforhold, dybde og vandtemperatur. Disse data vil kunne hjælpe forskerne med at beskrive, hvordan fiskene vandrer, og hvor de stammer fra (Middelhavet eller Den Mexicanske Golf) og vil kunne bidrage til at forklare, hvorfor tunen er kommet tilbage til Skagerrak og Kattegat. Informationerne kan blandt andet bruges som grundlag for at gøre fiskeriet af blåfinnet tun i Atlanterhavet og Middelhavet mere bæredygtigt.

Mærkningen var historisk, da det er første gang siden 1960’erne, at det har været muligt at udføre et målrettet fiskeri efter blåfinnet tun i dansk og svensk farvand. Det skyldes, at mærkningsprojektet har en særlig tilladelse fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) til at fange, mærke og udsætte 40 blåfinnede tun.

Mærkningsprojekt, som fortsætter til den 21. september 2017, er kun muligt på grund af en fantastisk entusiastisk støtte fra sportsfiskere og andre i både Danmark og Sverige. Projektet er et samarbejde mellem DTU Aqua, SLU Aqua og WWF og koordineres af DTU Aqua.

 

 

Flere Nyheder