Debatmøde om vækstplan for industrifiskeriet

I morgen fredag den 11. december inviterer Danske Havne og Marine Ingredients Denmark til debat i Christiansborgs Fællessal om ”Fiskeproteiner
10 dec 2015

I morgen fredag den 11. december inviterer Danske Havne og Marine Ingredients Denmark til debat i Christiansborgs Fællessal om ”Fiskeproteiner og fiskeolie – en dansk styrkeposition for industri og havne”. Hvordan kan erhverv og politikere samarbejde om en vækstplan for industrifiskeriet?

Danmark er verdens 4. største eksportør af fiskemel og næststørste eksportør af fiskeolie. Med en samlet eksportværdi på 3,5 mia. kr. er Danmark ubestridt Europas førende producent. Globalt er både fiskemel og fiskeolie højt efterspurgte produkter, hvilket giver branchen særdeles gode udviklingsmuligheder.

Danmark er EU’s største industrifiskenation. Kortlivede arter som tobis, sperling og brisling udgør en betydelig del af dansk fiskeri. Industrifiskeriet bidrager til en væsentlig del af økonomien i de større fiskerihavne, og sektoren er medvirkende til vækst, udvikling og arbejdspladser i en række kystsamfund.

- Branchen vil have stor gavn af en samlet national strategi for industrifiskeriet. Med fokus på at styrke råvaregrundlaget, optimere værdikæderne og sikre erhvervet optimale rammevilkår. Yderligere vækst er inden for rækkevidde, siger Anne Mette Bæk Jespersen, direktør for Marine Ingredients Denmark.

Fiskeriets rammevilkår
Fiskeriet er et væsentligt job- og skattegrundlag i flere kommuner. Derfor er forudsigelige rammer et naturligt ønske. Viljen til erhvervsfiskeri er også fokus på langsigtede forretningsplaner.

Rammerne for industrifiskeriet er uforudsigelige og præget af store udsving i kvoter, restriktioner i tilladte fangstområder og restriktiv forvaltning. Det betyder blandt andet, at kvoterne ikke bliver udnyttet. Erhvervet og Danmark går derved glip af en betydelig indtjening. Dertil kommer restriktiv EU-regulering knyttet til foder- og fødevareproduktion, som hæmmer branchens udviklingsmuligheder og den bedste udnyttelse af råvarerne.

- Udgangspunktet for Danske Havne er, at hvad der er godt for havnenes kunder, er godt for havnene. Gode rammevilkår for fiskere og forarbejdningsindustri har en afsmittende effekt på fiskerihavnene, siger Gitte Lillelund Bech, direktør for Danske Havne og fortsætter:

- Da der er megen følgeindustri i fiskeriet, vil gode rammevilkår for fiskeriet have betydning i flere led.

Debatten arrangeres i samarbejde med fiskeriordfører Thomas Danielsen, MF (V).

Flere Nyheder